Filologia, specjalność filologia angielsko - chińska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis kierunku

Filologia angielsko-chińska to nowa specjalność przygotowana przez Wydział Anglistyki we współpracy z Zakładem Języków Chin Katedry Orientalistyki oraz z Zakładem Literatury i Kultury Chińskiej Katedry Studiów Azjatyckich z Wydziału Neofilologii UAM. Wszystkie zajęcia w ramach tej specjalności poprowadzą doświadczeni wykładowcy uczący przedmiotów z zakresu filologii angielskiej i sinologii, w tym również native speakers. Nowy program oferuje studentom możliwość zapoznania się z językiem, literaturą, kulturą i historią Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych (do wyboru) oraz Chin, a także uzyskania stopnia C1 biegłości w języku angielskim i B1 w języku chińskim w mowie i w piśmie. Zajęcia będą prowadzone głównie w językach angielskim i chińskim.

Atuty kierunku

Zarówno angielski jak i chiński to dzisiaj języki o znaczeniu i zasięgu światowym. Znając oba języki oraz posiadając wiedzę o krajach anglojęzycznych i Chinach na odpowiednim poziomie, nasi absolwenci mają szansę znaleźć się w szczególnie korzystnej sytuacji na rynku pracy. Studia na tej specjalności wyposażą ich bowiem w kompetencje pozwalające na pracę między innymi w instytucjach zajmujących się współpracą międzynarodową między krajami europejskimi a Chinami.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka angielskiego,
 • Praktyczna nauka języka chińskiego,
 • Historia literatury i kultury brytyjskiej i amerykańskiej,
 • Historia literatury i kultury chińskiej,
 • Językoznawstwo ogólne.

Praca po studiach

Absolwent kierunku filologia angielsko-chińska znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • wykwalifikowany tłumacz,
 • pracownik instytucji dyplomatycznych,
 • pracownik firm i przedsiębiorstw działających na arenie międzynarodowej,
 • pracownik administracji,
 • pracownik agencji reklamowej,
 • pracownik branży turystycznej,
 • pracownik mediów i redakcji.