Filologia, specjalność filologia bułgarska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis studiów

Na kierunku filologia bułgarska studenci uczą się języka bułgarskiego od podstaw, doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków kongresowych). Lektorzy w nauczaniu języka kładą szczególny nacisk na międzykulturowe aspekty komunikacji, wzbogacając tym samym kompetencje językowe swoich studentów o wiedzę z wybranych zachowań językowych, ich kulturowych uwarunkowań, funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń. Lektorzy, jako wnikliwi badacze języka i biegli praktycy, nie unikają innowacji w zakresie metod dydaktycznych, a ich praca przynosi doskonałe efekty w nauczaniu języka.

Atuty kierunku

 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert staży naukowych, części studiów i praktyk zawodowych (w ramach prężnie działających programów międzynarodowej wymiany studenckiej) na renomowanych uczelniach bułgarskich.
 • Opanowanie języka bułgarskiego na poziomie biegłości B2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz posługiwania się językiem specjalistycznym na poziomie podstawowym.
 • Lektorat języka bułgarskiego prowadzą wyłącznie doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka bułgarskiego jako obcego native speakerzy oraz wysoko wyspecjalizowani nauczyciele akademiccy.

Specjalność w ramach kierunku

 • przekład funkcjonalny
 • turystka kulturowa

Wybrane przedmioty

 • Historia języka
 • Język i społeczeństwo
 • Literatura Słowian południowych na tle kultury Półwyspu Bałkańskiego
 • Leksykologia i leksykografia
 • Kultura antyczna z elementami języka łacińskiego

Praca po studiach

 • Wydawnictwa
 • Redakcje czasopism,
 • Środki masowego przekazu,
 • Turystyka
 • Gospodarce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury
 • Dziennikarz,
 • Pracowników misji i organizacji międzynarodowych
 • Pracownik placówek dyplomatycznych.

Filologia, specjalność filologia bułgarska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis studiów

Na kierunku filologia bułgarska studia drugiego stopnia studenci kontynuują naukę języka bułgarskiego, doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków kongresowych). Lektorzy w nauczaniu języka kładą szczególny nacisk na międzykulturowe aspekty komunikacji, wzbogacając tym samym kompetencje językowe swoich studentów o wiedzę z wybranych zachowań językowych, ich kulturowych uwarunkowań, funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń. Lektorzy, jako wnikliwi badacze języka i biegli praktycy, nie unikają innowacji w zakresie metod dydaktycznych, a ich praca przynosi doskonałe efekty w nauczaniu języka.

Atuty kierunku

 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert staży naukowych, części studiów i praktyk zawodowych (w ramach prężnie działających programów międzynarodowej wymiany studenckiej) na renomowanych uczelniach bułgarskich.
 • Lektorat języka bułgarskiego prowadzą wyłącznie doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka bułgarskiego jako obcego native speakerzy oraz wysoko wyspecjalizowani nauczyciele akademiccy.

Specjalność w ramach kierunku

 • przekład funkcjonalny
 • turystka kulturowa

Wybrane przedmioty

 • Historia języka
 • Język i społeczeństwo
 • Literatura Słowian południowych na tle kultury Półwyspu Bałkańskiego
 • Leksykologia i leksykografia
 • Kultura antyczna z elementami języka łacińskiego

Praca po studiach

 • Wydawnictwa
 • Redakcje czasopism,
 • Środki masowego przekazu,
 • Turystyka
 • Gospodarce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury
 • Dziennikarz,
 • Pracowników misji i organizacji międzynarodowych
 • Pracownik placówek dyplomatycznych,