Filologia, specjalność filologia chorwacka

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis kierunku

Językiem kierunkowym na filologii chorwackiej jest język chorwacki, którego studenci uczą się od podstaw doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym. Studenci poznają także różnice między językiem chorwackim i innymi językami słowiańskimi na poziomie strukturalnym i semantycznym. Moduł literacki przewidziany programem studiów gwarantuje zdobycie wiedzy nie tylko z zakresu literatury chorwackiej, ale także innych literatur południowosłowiańskich.

Atuty kierunku

 • Lektorat języka chorwackiego prowadzą wyłącznie doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka chorwackiego jako obcego native speakerzy oraz wysoko wyspecjalizowani nauczyciele akademiccy.
 • Dzięki współpracy z Uniwersytetami w Zagrzebiu, Zadarze, Osijeku, Splicie oraz Rijece studenci mają możliwość odbycia staży naukowych i części studiów (w ramach programów międzynarodowej wymiany studenckiej) w renomowanych uczelniach chorwackich
 • Opanowanie języka chorwackiego na poziomie biegłości B2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz posługiwania się językiem specjalistycznym na poziomie podstawowym.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Gramatyka scs. na tle kulturowym
 • Wiedza o kraju i kulturze Chorwacji
 • Leksykologia i leksykografia
 • Historia Chorwacji
 • Kultura antyczna z elementami języka łacińskiego

Praca po studiach

 • Wydawnictwa
 • Redakcje czasopism
 • Środki masowego przekazu
 • Turystyka
 • Dyplomacja