Filologia, specjalność filologia czeska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis studiów

Studia na tym kierunku to nie tylko nauka języka czeskiego, ale także zdobywanie wiedzy na temat Czech. Kierunek kładzie szczególny nacisk na międzykulturowe aspekty komunikacji, wzbogacając tym samym kompetencje językowe studentów o wiedzę z wybranych zachowań językowych, ich kulturowych uwarunkowań, funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń. Natomiast, liczne imprezy okolicznościowe, wieczory z czeską muzyką, seminaria filmowe, konferencje i wystawy sprawiają, że studia filologiczne stają się okazją do rzeczywistego poznania czeskiej kultury, literatury, sztuki, architektury.

Atuty kierunku

 • Na przełomie kwietnia i maja organizowane jest seminarium wyjazdowe do Pragi, które ma na celu przybliżenie  kultury i historii stolicy Czech oraz nawiązanie kontaktu z tamtejszym środowiskiem akademickim.
 • Uczestnicy studiów mają także szansę skorzystać z możliwości rocznych oraz semestralnych wyjazdów stypendialnych na uczelnie partnerskie

Wybrane przedmioty na studiach

 • Wiedza o kraju i kulturze Czech
 • Wstęp do filologii słowiańskiej
 • Literatura czeska w kontekście środkowoeuropejskim
 • Praktyczna nauka języka czeskiego

Praca po studiach

 • Wydawnictwa
 • Redakcje czasopism,
 • Środki masowego przekazu

Filologia, specjalność filologia czeska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis studiów

Studia na tym kierunku to nie tylko nauka języka czeskiego, ale także zdobywanie wiedzy na temat Czech. Kierunek kładzie szczególny nacisk na międzykulturowe aspekty komunikacji, wzbogacając tym samym kompetencje językowe studentów o wiedzę z wybranych zachowań językowych, ich kulturowych uwarunkowań, funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń. Natomiast, liczne imprezy okolicznościowe, wieczory z czeską muzyką, seminaria filmowe, konferencje i wystawy sprawiają, że studia filologiczne stają się okazją do rzeczywistego poznania czeskiej kultury, literatury, sztuki, architektury.

Atuty kierunku

 • Na przełomie kwietnia i maja organizowane jest seminarium wyjazdowe do Pragi, które ma na celu przybliżenie  kultury i historii stolicy Czech oraz nawiązanie kontaktu z tamtejszym środowiskiem akademickim.
 • Uczestnicy studiów mają także szansę skorzystać z możliwości rocznych oraz semestralnych wyjazdów stypendialnych na uczelnie partnerskie

Wybrane przedmioty na studiach

 • Wiedza o kraju i kulturze Czech
 • Wstęp do filologii słowiańskiej
 • Literatura czeska w kontekście środkowoeuropejskim
 • Praktyczna nauka języka czeskiego

Praca po studiach

 • Wydawnictwa
 • Redakcje czasopism,
 • Środki masowego przekazu