Filologia germańska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 80

Opis studiów

Studia adresowane są do kandydatów znających język niemiecki na poziomie średnio zaawansowanym. Łączą naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze i literaturze niemieckiej, językoznawstwem i translatoryką. Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych oraz znajomości języków specjalistycznych (język kultury, prawa, ekonomii, techniki, medycyny, motoryzacji). Od II roku studiów oferujemy studentom bloki przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru, zwane profilami:

 • profil tłumaczeniowy,
 • profil komunikacja międzykulturowa,
 • profil języki specjalistyczne i translatoryka.

Atuty kierunku

 • dogłębna nauka języka niemieckiego na bardzo wysokim poziomie,
 • nowoczesne technologie w nauczaniu, np. platforma e-learningowa,
 • duży nacisk na praktyczne umiejętności językowe,
 • profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej z wykorzystaniem języka niemieckiego,
 • możliwość wyjazdu na staże i stypendia zagraniczne w ramach współpracy z uczelniami w Bielefeld, Gießen, Greifswald, Hanowerze, Kilonii, Mannheim, Moguncji, a także w Pecs i Segedynie (Węgry), Lublanie i Mariborze (Słowenia).

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego,
 • Historia literatury niemieckiej,
 • Historia i kultura niemieckiego obszaru językowego,
 • Gramatyka kontrastywna polsko-niemiecka,
 • Fonetyka i fonologia, morfologia, składnia języka niemieckiego,
 • Tłumaczenia tekstów specjalistycznych, publicystycznych i użytkowych,
 • Komputerowe wspomaganie tłumaczenia,
 • Relacje między kulturami - interkulturowość,
 • Germanista jako pośrednik między kulturami,
 • Język specjalistyczny ekonomia/gospodarka/prawo/administracja.

Praca po studiach

Absolwentów filologii germańskiej z dyplomem licencjata potrzebują instytucje i organizacje kulturalne, polityczne, środki masowego przekazu, turystyka, usługi, instytucje EU, znajdą oni zatrudnienie także w szkolnictwie i w obszarach związanych z polsko-niemieckim sąsiedztwem. Absolwenci filologii germańskiej znajdą również pracę w administracji, gdzie oprócz znajomości języka niemieckiego niezbędna jest także umiejętność tłumaczenia i znajomość języków specjalistycznych.

Filologia germańska, specjalność germanistyka międzykulturowa

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne (zajęcia w Słubicach)

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Neofilologii UAM oraz Wydział Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, dający możliwość uzyskania dwóch dyplomów. Studia germanistyczne prowadzone na dwóch uniwersytetach łączą naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze niemieckiej i translatoryką. Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i doskonalenie kompetencji translatorycznych. Studenci germanistyki międzykulturowej mogą się ubiegać o stypendium w ramach programu Erasmus+, dzięki któremu mogą spędzić semestr studiów na jednym z uniwersytetów europejskich, z którymi współpracują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Atuty kierunku

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym budynku Collegium Polonicum mieszczącym się kilka kroków od granicy polsko-niemieckiej w Słubicach oraz w obiektach Uniwersytetu Europejskiego Viadrina w sąsiednim Frankfurcie nad Odrą i prowadzone są przez wykładowców polskich i niemieckich. Absolwenci uzyskują dwa dyplomy – polski i niemiecki. Ukończenie studiów umożliwi m.in. kontynuację kształcenia w ramach studiów II stopnia na uniwersytetach polskich oraz niemieckich lub podjęcie pracy zawodowej.

Specjalności w ramach kierunku

 • Germanistyka międzykulturowa - studia prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Europejskim VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Wybrane zagadnienia z historii Niemiec i ich sąsiadów,
 • Nauka o literaturze i kulturze,
 • Tłumaczenia literackie i naukowe,
 • Językoznawstwo (gramatyka opisowa i porównawcza),
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego,
 • Komunikacja międzykulturowa,
 • Prasa niemiecka w kontekście stosunków międzynarodowych,
 • Drugi język obcy do wyboru.

Praca po studiach

Absolwenci germanistyki międzykulturowej mogą podejmować pracę przede wszystkim w polskich i międzynarodowych instytucjach kultury, w których działaniu wiedza o krajach niemieckojęzycznych oraz kompetencja interkulturowa są niezbędne, w instytucjach EU w Polsce i za granicą, w dyplomacji, w biznesie, wydawnictwach, redakcjach czasopism czy bibliotekach.

Filologia germańska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Opis studiów

Celem studiów magisterskich o specjalności filologia germańska jest podnoszenie kompetencji językowych studentów z zakresu języka niemieckiego, w tym języka specjalistycznego oraz doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych i użytkowych, a także przygotowanie pracy magisterskiej z wybranego zakresu (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, translatoryka, dydaktyka). Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z podstaw ekonomii i wybierają jeden z dwóch oferowanych profili: tłumaczeniowy lub multimedialny. Nabyte w ramach studiów II stopnia umiejętności i kompetencje językowe mają umożliwić absolwentom podjęcie pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) w zakresie zgodnym lub zbliżonym do ukończonej specjalności.

Atuty kierunku

 • pogłębianie nauki j. niemieckiego specjalistycznego na bardzo wysokim poziomie,
 • nowoczesne technologie w nauczaniu, np. platforma e-learningowa, Trados, Alchemy Catalyst,
 • profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej z wykorzystaniem języka niemieckiego,
 • możliwość wyjazdu na staże i stypendia zagraniczne w ramach współpracy z uczelniami w Bielefeld, Gießen, Greifswald, Hanowerze, Kilonii, Mannheim, Moguncji, a także w Pecs i Segedynie (Węgry), Lublanie i Mariborze (Słowenia).

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego,
 • Seminarium magisterskie,
 • Związki międzykulturowe,
 • Technologie informatyczne (Trados, Alchemy Catalyst),
 • Wstęp do ekonomii,
 • PNJN - język specjalistyczny prawo/administracja/ekonomia/technika filozofia/socjologia,
 • Wykład monograficzny,
 • Seminarium przedmiotowe.

Praca po studiach

Absolwentów filologii germańskiej potrzebują instytucje kulturalne, polityczne, środki masowego przekazu, turystyka, usługi, instytucje EU, znajdą oni zatrudnienie w dziennikarstwie, w szkolnictwie wyższym, w obszarach związanych z polsko-niemieckim sąsiedztwem. Absolwenci znajdą również pracę w administracji, gdzie oprócz znajomości języka niemieckiego niezbędna jest także umiejętność tłumaczenia i  znajomość języka zawodowego, a także kompetencje interkulturowe.

Filologia germańska

studia II stopnia (magisterskie), niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Celem studiów magisterskich niestacjonarnych o specjalności filologia germańska jest podnoszenie kompetencji językowych studentów z zakresu języka niemieckiego, a także przygotowanie pracy magisterskiej z wybranego zakresu. Kształcenie studentów odbywa się w ramach dwóch specjalizacji (jedna do wyboru) -  tłumaczeniowej, gdzie studenci doskonalą umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych i użytkowych, oraz w ramach specjalizacji języki specjalistyczne, gdzie studenci podnoszą kompetencje językowe z zakresu znajomości języków specjalistycznych tj. biznes, ekonomia, prawo, administracja, technika.

Atuty kierunku

 • pogłębianie nauki specjalistycznego j. niemieckiego na bardzo wysokim poziomie,
 • nowoczesne technologie w nauczaniu, np. platforma e-learningowa,
 • profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej z wykorzystaniem języka niemieckiego,
 • możliwość wyjazdu na staże i stypendia zagraniczne w ramach współpracy z uczelniami w Bielefeld, Gießen, Greifswald, Hanowerze, Kilonii, Mannheim, Moguncji, a także w Pecs i Segedynie (Węgry), Lublanie i Mariborze (Słowenia).

Specjalności w ramach kierunku

 • Tłumaczeniowa,
 • Języki specjalistyczne.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Seminarium magisterskie,
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego,
 • Lingwistyka mediów,
 • PNJN - język specjalistyczny - technika, ekonomia, prawo, pragmalingwistyka,
 • Komputerowe wspomaganie tłumaczenia,
 • Tłumaczenia specjalistyczne,
 • Filozofia,
 • Wykład monograficzny

Praca po studiach

Absolwentów filologii germańskiej potrzebują instytucje kulturalne, polityczne, środki masowego przekazu, turystyka, usługi, instytucje EU, znajdą oni zatrudnienie w dziennikarstwie, w szkolnictwie wyższym, w obszarach związanych z polsko-niemieckim sąsiedztwem. Absolwenci znajdą również pracę w administracji, gdzie oprócz znajomości języka niemieckiego niezbędna jest także umiejętność tłumaczenia i  znajomość języka zawodowego, a także kompetencje interkulturowe.