Filologia germańska, grupa z językiem niemieckim od poziomu A1

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Opis studiów

Studia filologii germańskiej z językiem niemieckim od poziomu A1 adresowane są do kandydatów nie znających języka niemieckiego i łączą naukę języka (aż 540 godz. na I roku studiów) z nauką o kulturze niemieckiej (w tym także o literaturze), językoznawstwem i translatoryką. Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych oraz znajomości języków specjalistycznych (język prawa, ekonomii, techniki, medycyny, motoryzacji). Od II roku studiów oferujemy studentom bloki przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru, zwane profilami:

 • profil tłumaczeniowy,
 • profil komunikacja międzykulturowa,
 • profil języki specjalistyczne i translatoryka.

Atuty kierunku

 • dogłębna nauka języka niemieckiego na bardzo wysokim poziomie,
 • nowoczesne technologie w nauczaniu, np. platforma e-learningowa,
 • duży nacisk na praktyczne umiejętności językowe,
 • profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej z wykorzystaniem języka niemieckiego,
 • możliwość wyjazdu na staże i stypendia zagraniczne w ramach współpracy z uczelniami w Bielefeld, Gießen, Greifswald, Hanowerze, Kilonii, Mannheim, Moguncji, a także w Pecs i Segedynie (Węgry), Lublanie i Mariborze (Słowenia).

Specjalności w ramach kierunku:

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego,
 • Historia literatury niemieckiej,
 • Historia i kultura niemieckiego obszaru językowego,
 • Gramatyka kontrastywna polsko-niemiecka,
 • Fonetyka i fonologia, morfologia, składnia języka niemieckiego,
 • Tłumaczenia tekstów specjalistycznych, publicystycznych i użytkowych,
 • Komputerowe wspomaganie tłumaczenia,
 • Relacje między kulturami - interkulturowość,
 • Germanista jako pośrednik między kulturami,
 • Język specjalistyczny ekonomia/gospodarka/prawo/administracja.

Praca po studiach

Absolwentów filologii germańskiej potrzebują instytucje i organizacje kulturalne, polityczne, środki masowego przekazu, turystyka, usługi, instytucje EU, znajdą oni zatrudnienie także w szkolnictwie i w obszarach związanych z polsko-niemieckim sąsiedztwem. Absolwenci znajdą również pracę w administracji, gdzie oprócz znajomości języka niemieckiego niezbędna jest także umiejętność tłumaczenia i znajomość języków specjalistycznych.

Filologia germańska, grupa z językiem niemieckim od poziomu A1+

studia I stopnia (licencjackie), niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Studia niestacjonarne licencjackie oferują studentom posiadającym podstawową znajomość języka niemieckiego na I roku studiów intensywny kurs językowy w ramach modułu praktyczna nauka języka niemieckiego. Na II i III roku studenci realizują jeden z trzech profili:

 • profil tłumaczeniowy,
 • profil komunikacja międzykulturowa,
 • profil języki specjalistyczne i translatoryka.

Zachowując akademicki charakter, profile kształtują praktyczne umiejętności, np. tłumaczenie tekstów fachowych, posługiwanie się językami specjalistycznymi i komunikację międzykulturową, które są poszukiwane na wymagającym rynku pracy.

Atuty kierunku

 • dogłębna nauka języka niemieckiego na bardzo wysokim poziomie,
 • nowoczesne technologie w nauczaniu, np. platforma e-learningowa,
 • duży nacisk na praktyczne umiejętności językowe,
 • profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej z wykorzystaniem języka niemieckiego,
 • możliwość wyjazdu na staże i stypendia zagraniczne w ramach współpracy z uczelniami w Bielefeld, Gießen, Greifswald, Hanowerze, Kilonii, Mannheim, Moguncji, a także w Pecs i Segedynie (Węgry), Lublanie i Mariborze (Słowenia).

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego,
 • Historia literatury niemieckiej,
 • Historia i kultura niemieckiego obszaru językowego,
 • Gramatyka kontrastywna polsko-niemiecka,
 • Fonetyka i fonologia, morfologia, składnia języka niemieckiego,
 • Tłumaczenia tekstów specjalistycznych, publicystycznych i użytkowych,
 • Komputerowe wspomaganie tłumaczenia,
 • Relacje między kulturami - interkulturowość,
 • Germanista jako pośrednik między kulturami,
 • Język specjalistyczny ekonomia/gospodarka/prawo/administracja.

Praca po studiach

Absolwentów filologii germańskiej potrzebują instytucje i organizacje kulturalne, polityczne, środki masowego przekazu, turystyka, usługi, instytucje EU, znajdą oni zatrudnienie także w obszarach związanych z polsko-niemieckim sąsiedztwem, w firmach niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Absolwenci  znajdą również pracę w administracji oraz pracę biurową, w której oprócz znajomości języka niemieckiego niezbędna jest także umiejętność tłumaczenia i znajomość języków specjalistycznych.