Filologia hiszpańska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Opis studiów

Wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata hiszpańskojęzycznego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość języka hiszpańskiego i umiejętność jej wykorzystania w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zapoznają z procesami kształtowania się języka hiszpańskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także bogactwem i różnorodnością literatur i kultur hiszpańskojęzycznych na świecie. Poprzez studia nad innymi językami iberyjskimi, a także rozwijanymi w nich literaturami i kulturami, otwierają możliwość pogłębionego, wielostronnego poznania rzeczywistości Półwyspu Iberyjskiego. Zapoznają również ze specyfiką procesu nabywania i nauczania języków obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

Atuty kierunku

Możliwość zdobywania oraz pogłębiania znajomości języka hiszpańskiego na poziomie C1, bogata oferta przedmiotów filologicznych zapewniająca uzyskanie niezbędnych kompetencji przyszłym filologom, możliwość zdobycia kwalifikacji do nauczania w szkołach polskiego systemu oświaty, praktyki zawodowe zwiększające możliwości odniesienia sukcesu na rynku pracy, realizowane w firmach, zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Specjalności w ramach kierunku

 • Językoznawstwo,
 • Literaturoznawstwo.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka jęz. hiszpańskiego,
 • Fonetyka i fonologia jęz. hiszpańskiego,
 • Literatura hiszpańska,
 • Historia i kultura Półwyspu Iberyjskiego,
 • Literatura Ameryki Łacińskiej,
 • Historia i kultura Ameryki Łacińskiej,
 • Gramatyka opisowa jęz. hiszpańskiego,
 • Historia jęz. hiszpańskiego,
 • Język Półwyspu Iberyjskiego (portugalski, kataloński, baskijski).

Praca po studiach

Firmy rekrutujące osoby posiadające zaawansowaną znajomość języka hiszpańskiego i/lub innych języków Półwyspu Iberyjskiego, wydawnictwa, szkoły, w których nauczany jest język hiszpański.

Filologia hiszpańska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Studia magisterskie uzupełniają i poszerzają kompetencje filologiczne absolwentów studiów I stopnia. Zapewniają możliwość dalszego doskonalenia znajomości jęz. hiszpańskiego, również w zakresie jęz. specjalistycznych na poziomie C2. Zapoznają z różnorodnymi praktykami tłumaczeniowymi i pozwalają doskonalić ich znajomość.Pogłębiają zrozumienie rzeczywistości świata hiszpańskojęzycznego w jego różnorodnych wymiarach: m. in. językowym, literackim i kulturowym, a także dają możliwość dalszej nauki innych jęz. Półwyspu Iberyjskiego oraz poszerzania kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej.Rozwijają zdolność adaptacji, otwartość, kreatywność, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Przygotowują do prowadzenia samodzielnych badań i rozwijają strategie pozwalające na dalszy, rozwój.

Atuty kierunku

Możliwość doskonalenia znajomości języka hiszpańskiego i osiągnięcie poziomu biegłości C2, bogata oferta przedmiotów specjalistycznych pogłębiających wykształcenie filologiczne; możliwość zdobycia dalszych kwalifikacji do nauczania w szkołach polskiego systemu oświaty oraz prowadzenia badań pod opieką specjalistów.

Specjalności w ramach kierunku

 • Językoznawstwo,
 • Literaturoznawstwo.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka j. hiszpańskiego,
 • Drugi język nowożytny (z oferty Instytutu Filologii Romańskiej) na poziomie zaawansowanym,
 • Wstęp do traduktologii,
 • Przekład,
 • Seminarium magisterskie (językoznawcze, literaturoznawcze),
 • Seminaria specjalizacyjne (językoznawstwo hiszpańskie; literaturoznawstwo; tekst, kultura, społeczeństwo),
 • Kultura,
 • Literatura,
 • Język i komunikacja.

Praca po studiach

Firmy rekrutujące osoby posiadające zaawansowaną znajomość języka hiszpańskiego i/lub innych języków Półwyspu Iberyjskiego, organizacje państwowe, dyplomacja, biura tłumaczy, wydawnictwa, szkoły, w których nauczany jest język hiszpański.