Filologia, specjalność filologia niderlandzka

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis studiów

Studia mają przede wszystkim charakter kulturoznawczy. Oprócz obszernego modułu intensywnej nauki języka niderlandzkiego od podstaw (praktyczna znajomość języka, gramatyka opisowa, ćwiczenia tłumaczeniowe itp.), program obejmuje przedmioty dające absolwentom najwyższą kompetencję kulturową i umożliwiające interpretację różnych zjawisk kulturowych z obszaru języka niderlandzkiego, czyli Belgii/Flandrii, Holandii z jej zamorskimi częściami, jak Antyle, oraz z dawnych kolonii holenderskich, jak Surinam, dawna Gujana. Do pakietu przedmiotów ułatwiających studentom rozumienie współczesnej kultury jako zjawiska wielobiegunowego należą m.in. obszerne wprowadzenie do popularnych obecnie studiów kulturowych, teoria literatury uwzględniająca najnowsze trendy w badaniach i rozumieniu tekstów czy historia literatury obejmująca zarówno dorobek Holendrów i Flamandów, jak i niderlandzkojęzyczną literaturę kolonialną.

Atuty kierunku

 • Kierunek to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, który dzięki znacznym inwestycjom firm holenderskich i belgijskich oczekuje wykształconych kadr, dysponujących dobrą znajomość języka i kultury niderlandzkiej
 • Możliwość udziału w wymianie międzynarodowej Socrates/Erasmus

Specjalność w ramach kierunku

Nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Historia Niderlandów
 • Praktyczna nauka j. niderlandzkiego
 • Ćwiczenia tłumaczeniowe techniczne
 • Gramatyka kontrastywna
 • Historia j. niderlandzkiego

Praca po studiach

 • Wydawnictwa
 • Redakcje czasopism
 • Środki masowego przekazu
 • Turystyka
 • Gospodarce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury
 • Dziennikarz
 • Pracowników misji i organizacji międzynarodowych
 • Pracownik placówek dyplomatycznych

Filologia, specjalność filologia niderlandzka

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis studiów

Studia mają przede wszystkim charakter kulturoznawczy. Oprócz obszernego modułu intensywnej nauki języka niderlandzkiego od podstaw (praktyczna znajomość języka, gramatyka opisowa, ćwiczenia tłumaczeniowe itp.), program obejmuje przedmioty dające absolwentom najwyższą kompetencję kulturową i umożliwiające interpretację różnych zjawisk kulturowych z obszaru języka niderlandzkiego, czyli Belgii/Flandrii, Holandii z jej zamorskimi częściami, jak Antyle, oraz z dawnych kolonii holenderskich, jak Surinam, dawna Gujana. Do pakietu przedmiotów ułatwiających studentom rozumienie współczesnej kultury jako zjawiska wielobiegunowego należą m.in. obszerne wprowadzenie do popularnych obecnie studiów kulturowych, teoria literatury uwzględniająca najnowsze trendy w badaniach i rozumieniu tekstów czy historia literatury obejmująca zarówno dorobek Holendrów i Flamandów, jak i niderlandzkojęzyczną literaturę kolonialną.

Atuty kierunku

 • Kierunek to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, który dzięki znacznym inwestycjom firm holenderskich i belgijskich oczekuje wykształconych kadr, dysponujących dobrą znajomość języka i kultury niderlandzkiej
 • Możliwość udziału w wymianie międzynarodowej Socrates/Erasmus

Specjalność w ramach kierunku

Nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Historia Niderlandów
 • Praktyczna nauka j. niderlandzkiego
 • Ćwiczenia tłumaczeniowe techniczne
 • Gramatyka kontrastywna
 • Historia j. niderlandzkiego

Praca po studiach

 • Wydawnictwa
 • Redakcje czasopism
 • Środki masowego przekazu
 • Turystyka
 • Gospodarce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury
 • Dziennikarz
 • Pracowników misji i organizacji międzynarodowych
 • Pracownik placówek dyplomatycznych