Filologia romańska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Opis studiów

Wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata frankofońskiego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość jęz. francuskiego i umiejętność jej wykorzystania w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zapoznają z procesami kształtowania się jęz. francuskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także bogactwem i różnorodnością literatur i kultur frankofońskich na świecie. Poprzez możliwość poznania innych języków romańskich oraz rozwijających się w nich literatur i kultur otwierają drogę do pogłębionego zrozumienia rzeczywistości świata romańskiego. Pozwalają również doskonalić znajomość jęz. angielskiego. Zapoznają ze specyfiką procesu nabywania i nauczania jęz. obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

Atuty kierunku

 • możliwość zdobywania oraz pogłębiania znajomości języka francuskiego na poziomie C1,
 • bogata oferta przedmiotów filologicznych zapewniająca uzyskanie niezbędnych kompetencji przyszłym filologom,
 • możliwość zdobycia kwalifikacji do nauczania w szkołach polskiego systemu oświaty,
 • praktyki zawodowe zwiększające możliwości odniesienia sukcesu na rynku pracy, realizowane w firmach, zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Specjalności w ramach kierunku

 • Językoznawstwo,
 • Literaturoznawstwo,
 • Dydaktyka,
 • Traduktologia.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka francuskiego,
 • Nauka drugiego języka obcego (angielski, włoski, hiszpański),
 • Fonetyka artykulacyjno-korekcyjna,
 • Francja współczesna,
 • Historia Francji,
 • Literatura, sztuka, społeczeństwo francuskie,
 • Wprowadzenie do akwizycji języków romańskich,
 • Wprowadzenie do komunikacji interkulturowej,
 • Semantyka jęz. francuskiego z elementami leksykologii,
 • Seminarium licencjackie (językoznawcze, literaturoznawcze, dydaktyczne, traduktologiczne),
 • Praktyki zawodowe.

Praca po studiach

Firmy rekrutujące osoby posiadające zaawansowaną znajomość języka francuskiego oraz innych języków obcych (angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego), wydawnictwa, szkoły, w których nauczany jest język francuski.

Filologia romańska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50/ 30

Opis studiów

Studia magisterskie uzupełniają i poszerzają kompetencje filologiczne absolwentów studiów I stopnia. Zapewniają możliwość doskonalenia znajomości języka francuskiego na poziomie C1 i C2, również w zakresie jęz. specjalistycznych. Zapoznają z różnorodnymi praktykami tłumaczeniowymi i pozwalają rozwijać ich znajomość. Pogłębiają zrozumienie rzeczywistości świata frankofońskiego w jego różnorodnych wymiarach: m.in.językowym, literackim i kulturowym, a także dają możliwość rozwijania znajomości innych jęz. romańskich oraz kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej. Rozwijają zdolność adaptacji, otwartość, kreatywność, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Przygotowują do prowadzenia samodzielnych badań i rozwijają strategie i techniki pozwalające na dalszy, samodzielny rozwój.

Atuty kierunku

Możliwość doskonalenia znajomości języka francuskiego i osiągnięcie poziomu biegłości C2, bogata oferta przedmiotów specjalistycznych pogłębiających wykształcenie filologiczne; możliwość zdobycia dalszych kwalifikacji do nauczania w szkołach polskiego systemu oświaty, możliwość prowadzenia badań pod opieką specjalistów.

Specjalności w ramach kierunku

 • Językoznawstwo,
 • Literaturoznawstwo,
 • Dydaktyka,
 • Traduktologia.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka francuskiego,
 • Nauka drugiego języka obcego na poziomie zaawansowanym (angielski, włoski, hiszpański),
 • Seminarium magisterskie (dydaktyczne, językoznawcze, literaturoznawcze, traduktologiczne),
 • Seminarium specjalizacyjne (dydaktyczne, językoznawcze, literaturoznawcze, traduktologiczne),
 • Interdyscyplinarność (kultura i przekład, literaturoznawstwo, dydaktyka/język i komunikacja).

Praca po studiach

Firmy rekrutujące osoby posiadające zaawansowaną znajomość języka francuskiego oraz innych języków obcych (angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego), organizacje państwowe, dyplomacja, biura tłumaczy, wydawnictwa, szkoły, w których nauczany jest język francuski.