Filologia, specjalność filologia romańska z filologią germańską

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis studiów

Studia magisterskie uzupełniają i poszerzają kompetencje filologiczne absolwentów studiów I stopnia. Zapewniają możliwość doskonalenia znajomości języka francuskiego na poziomie C1 i C2, również w zakresie jęz. specjalistycznych. Zapoznają z różnorodnymi praktykami tłumaczeniowymi i pozwalają rozwijać ich znajomość. Pogłębiają zrozumienie rzeczywistości świata frankofońskiego w jego różnorodnych wymiarach: m.in.językowym, literackim i kulturowym, a także dają możliwość rozwijania znajomości innych jęz. romańskich oraz kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej. Rozwijają zdolność adaptacji, otwartość, kreatywność, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Przygotowują do prowadzenia samodzielnych badań i rozwijają strategie i techniki pozwalające na dalszy, samodzielny rozwój.

Atuty kierunku

Możliwość doskonalenia znajomości języka francuskiego i osiągnięcie poziomu biegłości C2, bogata oferta przedmiotów specjalistycznych pogłębiających wykształcenie filologiczne; możliwość zdobycia dalszych kwalifikacji do nauczania w szkołach polskiego systemu oświaty, możliwość prowadzenia badań pod opieką specjalistów.

Specjalności w ramach kierunku

  • Językoznawstwo,
  • Literaturoznawstwo,
  • Dydaktyka,
  • Traduktologia.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Praktyczna nauka języka francuskiego,
  • Nauka drugiego języka obcego na poziomie zaawansowanym (włoski, hiszpański),
  • Seminarium magisterskie (dydaktyczne, językoznawcze, literaturoznawcze, traduktologiczne),
  • Seminarium specjalizacyjne (dydaktyczne, językoznawcze, literaturoznawcze, traduktologiczne),
  • Interdyscyplinarność (kultura i przekład, literaturoznawstwo, dydaktyka/język i komunikacja).

Praca po studiach

Firmy rekrutujące osoby posiadające zaawansowaną znajomość języka francuskiego oraz innych języków obcych (angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego), organizacje państwowe, dyplomacja, biura tłumaczy, wydawnictwa, szkoły, w których nauczany jest język francuski.