Filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Opis studiów

Studia w ramach tego kierunku skierowane są przede wszystkim na uzyskanie przez studentów szerokich kompetencji  językowych (na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Jednak "filolog" – to nie tylko ekspert od języka, ale także świetny specjalista w zakresie historii, literatury i kultury danego kraju. W ramach filologii rosyjskiej studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarze historii, literatury, kultury rosyjskiego obszaru językowego, a także nabycia praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interkulturowej, przekładu pisemnego i ustnego polsko-rosyjskiego oraz rosyjsko-polskiego. Program studiów obejmuje również możliwość nauki jednego z języków zachodnioeuropejskich (na poziomie B1/B2).

Atuty kierunku

 • nauka j. rosyjskiego (również od podstaw) ukierunkowana na opanowanie umiejętności językowych na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • możliwość doskonalenia nauki j. rosyjskiego w Federacji Rosyjskiej (m.in. w Sankt-Petersburgu, Moskwie),
 • możliwość semestralnego pobytu za granicą (w ramach ERASMUS) lub na innej uczelni w Polsce (w ramach MOST),
 • rozwijanie własnych zainteresowań, m.in. w Teatrze Studenckim „SZUTNIK”, Wschodniosłowiańskim Kole Naukowym.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Studenci filologii rosyjskiej zdobywają umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Nieodłącznym elementem programu studiów jest znaczna ilość zajęć z Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego (aż 630 godzin), mających na celu nie tylko zapewnienie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji interkulturowej. Przedmioty realizowane w toku studiów to również m.in.:

 • Historia literatury rosyjskiej,
 • Historia Rosji,
 • Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego,
 • Gramatyka konfrontatywna polsko-rosyjska,
 • Psychologia,
 • Pedagogika,
 • Kultura rosyjskiego obszaru językowego,
 • Filozofia,
 • Technologia informacyjna,
 • Język rosyjski w biznesie,
 • Warsztaty tłumaczeniowe pisemne i ustne.

Ponadto studenci część programu studiów kształtują samodzielnie, mając do dyspozycji przedmioty fakultatywne do wyboru z aktualizowanej corocznie listy zajęć, oferowanych przez Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej.

Praca po studiach

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w:

 • instytucjach krajowych i międzynarodowych, przedsiębiorstwach współpracujących z Rosją oraz krajami rosyjskojęzycznymi,
 • w sektorze usług turystycznych, logistyczno-transportowych, administracyjnych (m.in. obsługi ruchu granicznego/celnego) wymagających nie tylko biegłej znajomości j. rosyjskiego, ale również efektywnej komunikacji interkulturowej,
 • biurach tłumaczeń, redakcjach, wydawnictwach, instytucjach kulturalno-oświatowych.

Filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska

studia I stopnia (licencjackie), niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Opis studiów

Studia w ramach tego kierunku skierowane są przede wszystkim na uzyskanie przez studentów szerokich kompetencji  językowych (na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Jednak ”filolog” – to nie tylko ekspert od języka, ale także świetny specjalista w zakresie historii, literatury i kultury danego kraju. W ramach FILOLOGII ROSYJSKIEJ studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarze historii, literatury, kultury rosyjskiego obszaru językowego, a także nabycia praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interkulturowej oraz kompetencji tłumaczeniowych. Program studiów obejmuje również możliwość nauki drugiego języka obcego (j. angielskiego na poziomie B1/B2).

Atuty kierunku

 • nauka j. rosyjskiego (również od podstaw) ukierunkowana na opanowanie umiejętności językowych na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • możliwość doskonalenia nauki j. rosyjskiego w Federacji Rosyjskiej   (m.in. w Sankt-Petersburgu, Moskwie),
 • możliwość semestralnego pobytu za granicą (w ramach ERASMUS) lub na innej uczelni w Polsce (w ramach MOST),
 • rozwijanie własnych zainteresowań, m.in. w Teatrze Studenckim „SZUTNIK”, Wschodniosłowiańskim Kole Naukowym.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Studenci filologii rosyjskiej zdobywają umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Nieodłącznym elementem programu studiów jest znaczna ilość zajęć z Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego, mających na celu nie tylko zapewnienie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji interkulturowej.
Przedmioty realizowane w toku studiów to również m.in.:

 • Historia literatury rosyjskiej,
 • Historia Rosji,
 • Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego,
 • Gramatyka konfrontatywna polsko-rosyjska,
 • Filozofia,
 • Kultura i realia rosyjskiego obszaru językowego,
 • Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego,
 • Technologia informacyjna.

Praca po studiach

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w:

 • instytucjach krajowych i międzynarodowych, przedsiębiorstwach współpracujących z Rosją oraz krajami rosyjskojęzycznymi,
 • w sektorze usług turystycznych, logistyczno-transportowych, administracyjnych (m.in. obsługi ruchu granicznego/celnego) wymagających nie tylko biegłej znajomości j. rosyjskiego, ale również efektywnej komunikacji interkulturowej,
 • biurach tłumaczeń, redakcjach, wydawnictwach, instytucjach kulturalno-oświatowych.

Filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Opis studiów

Celem studiów II stopnia w zakresie filologii rosyjskie jest pogłębianie kompetencji językowych oraz doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie przekładu pisemnego i ustnego. Nieodłącznym elementem programu studiów jest również nauka j. angielskiego. Studenci studiów II stopnia mają możliwość wyboru specjalizacji (translatorycznej lub pedagogicznej) oraz specjalistycznego profilu informatycznego (tłumaczeniowego, multimedialnego, edytorsko-poligraficznego lub graficznego ogólnego), ukierunkowanego na uzyskanie kompetencji z zakresu  obsług programów komputerowych, m.in. Adobe Photoshop, Scribus, Quark Xpress, SDL Trados itd. Nabyte umiejętności i kwalifikacje mają umożliwić absolwentom podjęcie pracy w zakresie zgodnym lub zbliżonym do ukończonej specjalności.

Atuty kierunku

 • nauka obsługi specjalistycznych programów komputerowych (Adobe Photoshop, Scribus, Quark Xpress, SDL Trados),
 • możliwość semestralnego pobytu za granicą (w ramach programu ERASMUS) lub na innej uczelni w Polsce (w ramach programu MOST),
 • możliwość nauki drugiego języka wschodniosłowiańskiego (białoruskiego lub ukraińskiego),
 • rozwijanie własnych zainteresowań, m.in. w Teatrze Studenckim „SZUTNIK”, Wschodniosłowiańskim Kole Naukowym.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Kanon przedmiotów, realizowanych w ramach studiów II stopnia, jest uzależniony od specjalizacji i profilu wybranych przez studentów.
Program studiów zawiera takie przedmioty, jak m.in.:

 • Wstęp do ekonomii,
 • Technologia informatyczna (w ramach wybranego profilu: tłumaczeniowego, multimedialnego, edytorsko-poligraficznego, graficznego ogólnego),
 • Psychologia,
 • Pedagogika,
 • Teoria i praktyka przekładu,
 • Socjolingwistyka,
 • Przekład pisemny,
 • Przekład ustny (konsekutywny i symultaniczny),
 • Przekład artystyczny,
 • Wiedza o współczesnej Rosji.

Ponadto studenci część programu studiów kształtują samodzielnie, mając do dyspozycji przedmioty fakultatywne do wyboru z aktualizowanej corocznie listy zajęć, oferowanych przez Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej.

Praca po studiach

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w:

 • instytucjach krajowych i międzynarodowych, przedsiębiorstwach współpracujących z Rosją oraz krajami rosyjskojęzycznymi,
 • w sektorze usług turystycznych, logistyczno-transportowych, administracyjnych (m.in. obsługi ruchu granicznego/celnego) wymagających nie tylko biegłej znajomości j. rosyjskiego, ale również efektywnej komunikacji interkulturowej,
 • biurach tłumaczeń, redakcjach, wydawnictwach, instytucjach kulturalno-oświatowych.

Filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska

studia II stopnia (magisterskie), niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Celem studiów II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej jest pogłębianie kompetencji w ramach j. rosyjskiego oraz doskonalenie umiejętności w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych. Nieodłącznym elementem programu studiów jest również nauka j. angielskiego. Nabyte w ramach studiów II stopnia umiejętności i kompetencje językowe mają umożliwić absolwentom podjęcie pracy zawodowej w zakresie zgodnym lub zbliżonym do ukończonej specjalności. Absolwenci studiów II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej mają również możliwość podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Atuty kierunku

 • organizacja zajęć, umożliwiająca podnoszenie i doskonalenie kompetencji w zakresie j. rosyjskiego z jednoczesnym podjęciem lub kontynuowaniem aktywności zawodowej,
 • oferta stypendialna (m.in. stypendium Rektora za wyniki w nauce),
 • rozwijanie własnych zainteresowań, m.in. w Teatrze Studenckim „SZUTNIK”, Wschodniosłowiańskim Kole Naukowym,
 • równoważność dyplomu studiów niestacjonarnych II stopnia z dyplomem, uzyskanym w stacjonarnym trybie nauczania.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego,
 • Współczesna literatura rosyjska,
 • Lektorat j. angielskiego,
 • Teoria i praktyka przekładu,
 • Warsztaty tłumaczeniowe pisemne,
 • Warsztaty tłumaczeniowe ustne,
 • Redagowanie tekstów naukowych.

Praca po studiach

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w:

 • instytucjach krajowych i międzynarodowych, przedsiębiorstwach współpracujących z Rosją oraz krajami rosyjskojęzycznymi,
 • w sektorze usług turystycznych, logistyczno-transportowych, administracyjnych (m.in. obsługi ruchu granicznego/celnego) wymagających nie tylko biegłej znajomości j. rosyjskiego, ale również efektywnej komunikacji interkulturowej,
 • biurach tłumaczeń, redakcjach, wydawnictwach, instytucjach kulturalno-oświatowych.