Filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska,grupa ze znajomością języka rosyjskiego

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis studiów

Studia w ramach tej filologii ukierunkowane są przede wszystkim na uzyskanie przez studentów szerokich kompetencji  językowych (na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Jednak ”filolog” – to nie tylko ekspert od języka, ale także świetny specjalista w zakresie historii, literatury i kultury danego kraju. W ramach filologii rosyjskiej studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarze historii, literatury, kultury rosyjskiego obszaru językowego, a także nabycia praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interkulturowej, przekładu pisemnego i ustnego polsko-rosyjskiego oraz rosyjsko-polskiego. Program studiów obejmuje również możliwość nauki jednego z języków zachodnioeuropejskich (na poziomie B1/B2).

Atuty kierunku

 • nauka j. rosyjskiego (również od podstaw) ukierunkowana na opanowanie umiejętności językowych na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • możliwość doskonalenia nauki j. rosyjskiego w Federacji Rosyjskiej (m.in. w Sankt-Petersburgu, Moskwie),
 • możliwość semestralnego pobytu za granicą (w ramach ERASMUS) lub na innej uczelni w Polsce (w ramach MOST),
 • rozwijanie własnych zainteresowań, m.in. w Teatrze Studenckim „SZUTNIK”, Wschodniosłowiańskim Kole Naukowym.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Studenci zdobywają umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Nieodłącznym elementem programu studiów jest znaczna ilość zajęć z Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego (aż 630 godzin), mających na celu nie tylko zapewnienie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji interkulturowej. Przedmioty realizowane w toku studiów to również m.in.:

 • Historia literatury rosyjskiej,
 • Historia Rosji,
 • Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego,
 • Gramatyka konfrontatywna polsko-rosyjska,
 • Psychologia,
 • Pedagogika,
 • Kultura rosyjskiego obszaru językowego,
 • Filozofia,
 • Technologia informacyjna,
 • Język rosyjski w biznesie,
 • Warsztaty tłumaczeniowe pisemne i ustne.

Ponadto studenci część programu studiów kształtują samodzielnie, mając do dyspozycji przedmioty fakultatywne do wyboru z aktualizowanej corocznie listy zajęć, oferowanych przez Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej.

Praca po studiach

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w:

 • instytucjach krajowych i międzynarodowych, przedsiębiorstwach współpracujących z Rosją oraz krajami rosyjskojęzycznymi,
 • w sektorze usług turystycznych, logistyczno-transportowych, administracyjnych (m.in. obsługi ruchu granicznego/celnego) wymagających nie tylko biegłej znajomości j. rosyjskiego, ale również efektywnej komunikacji interkulturowej,
 • biurach tłumaczeń, redakcjach, wydawnictwach, instytucjach kulturalno-oświatowych.