Filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska z filologią angielską

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Opis studiów

Studia w ramach tej filologii ukierunkowane są przede wszystkim na uzyskanie przez studentów biegłej kompetencji w zakresie dwóch języków kierunkowych (na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Jednak ”filolog” – to nie tylko ekspert od języka, ale także świetny specjalista w zakresie historii, literatury i kultury danego kraju. W ramach danej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarze historii, literatury, kultury Rosji, Wielkiej Brytanii i USA, a także nabycia praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interkulturowej oraz przekładu pisemnego i ustnego.

Atuty kierunku

 • intensywna nauka dwóch języków obcych – j. rosyjskiego (również od podstaw) oraz j. angielskiego – ukierunkowana na opanowanie umiejętności na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • możliwość doskonalenia nauki j. rosyjskiego w Federacji Rosyjskiej (m.in. w Sankt-Petersburgu, Moskwie),
 • możliwość semestralnego pobytu za granicą (w ramach ERASMUS) lub na innej uczelni w Polsce (w ramach MOST),
 • rozwijanie własnych zainteresowań, m.in. w Teatrze Studenckim „SZUTNIK”.

Specjalności w ramach kierunku

 • Pedagogiczna,
 • Ogólna.

Wybrane przedmioty na studiach

Studenci zdobywają umiejętności językowe w zakresie j. rosyjskiego i j. angielskiego w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1. Nieodłącznym elementem programu studiów jest znaczna ilość zajęć z Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego i Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (aż 630 godzin), mających na celu nie tylko zapewnienie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji interkulturowej.
Przedmioty realizowane w toku studiów to również m.in.:

 • Historia literatury rosyjskiej,
 • Historia literatury angielskiej i amerykańskiej,
 • Historia Rosji,
 • Historia Wysp Brytyjskich i USA,
 • Gramatyka j. rosyjskiego,
 • Fonetyka i fonologia j. angielskiego,
 • Gramatyka konfrontatywna polsko-rosyjska,
 • Psychologia,
 • Pedagogika,
 • Kultura rosyjskiego obszaru językowego,
 • Filozofia,
 • Technologia informacyjna.

Ponadto studenci część programu studiów kształtują samodzielnie, mając do dyspozycji przedmioty fakultatywne do wyboru z aktualizowanej corocznie listy zajęć, oferowanych przez Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej.

Praca po studiach

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w:

 • instytucjach krajowych i międzynarodowych, przedsiębiorstwach współpracujących z Rosją, Wielką Brytanią oraz krajami rosyjsko- i anglojęzycznymi,
 • w sektorze usług turystycznych, logistyczno-transportowych, administracyjnych wymagających nie tylko biegłej znajomości j. rosyjskiego i j. angielskiego, ale również efektywnej komunikacji interkulturowej,
 • biurach tłumaczeń, redakcjach, wydawnictwach, instytucjach kulturalno-oświatowych.