Filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Studia w ramach filologii rosyjskiej z filologią ukraińską ukierunkowane są przede wszystkim na uzyskanie przez studentów biegłej kompetencji w zakresie dwóch języków kierunkowych (na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Jednak ”filolog” – to nie tylko ekspert od języka, ale także świetny specjalista w zakresie historii, literatury i kultury danego kraju. W ramach filologii rosyjskiej z filologią ukraińską studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarze historii, literatury, kultury Rosji i Ukrainy, a także nabycia praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interkulturowej oraz przekładu pisemnego i ustnego.

Atuty kierunku

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Studenci filologii rosyjskiej z filologią ukraińską zdobywają umiejętności językowe w zakresie j. rosyjskiego i j. ukraińskiego w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1. Nieodłącznym elementem programu studiów jest znaczna ilość zajęć z Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego i Praktycznej Nauki Języka Ukraińskiego (aż 630 godzin), mających na celu nie tylko przekazanie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji interkulturowej.
Przedmioty realizowane w toku studiów to również m.in.:

Ponadto studenci część programu studiów kształtują samodzielnie, mając do dyspozycji przedmioty fakultatywne do wyboru z aktualizowanej corocznie listy zajęć, oferowanych przez Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej.

Praca po studiach

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w: