Filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Studia w ramach tej filologii ukierunkowane są przede wszystkim na uzyskanie przez studentów biegłej kompetencji w zakresie dwóch języków kierunkowych (na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Jednak ”filolog” – to nie tylko ekspert od języka, ale także świetny specjalista w zakresie historii, literatury i kultury danego kraju. W ramach filologii rosyjskiej z filologią ukraińską studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarze historii, literatury, kultury Rosji i Ukrainy, a także nabycia praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interkulturowej oraz przekładu pisemnego i ustnego.

Atuty kierunku

 • nauka j. rosyjskiego i j. ukraińskiego (również od podstaw) ukierunkowana na opanowanie umiejętności na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • możliwość doskonalenia nauki j. rosyjskiego w Federacji Rosyjskiej oraz j. ukraińskiego na Ukrainie,
 • możliwość semestralnego pobytu za granicą (w ramach ERASMUS) lub na innej uczelni w Polsce (w ramach MOST),
 • rozwijanie własnych zainteresowań, m.in. w Teatrze Studenckim „SZUTNIK”, Wschodniosłowiańskim Kole Naukowym.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Studenci kierunku zdobywają umiejętności językowe w zakresie j. rosyjskiego i j. ukraińskiego w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1. Nieodłącznym elementem programu studiów jest znaczna ilość zajęć z Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego i Praktycznej Nauki Języka Ukraińskiego (aż 630 godzin), mających na celu nie tylko przekazanie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji interkulturowej.
Przedmioty realizowane w toku studiów to również m.in.:

 • Historia literatury rosyjskiej i ukraińskiej,
 • Historia Rosji,
 • Historia Ukrainy,
 • Gramatyka języka rosyjskiego i ukraińskiego,
 • Gramatyka konfrontatywna polsko-rosyjska oraz polsko-ukraińska,
 • Psychologia,
 • Kultura rosyjskiego i ukraińskiego obszaru językowego,
 • Filozofia,
 • Technologia informacyjna.

Ponadto studenci część programu studiów kształtują samodzielnie, mając do dyspozycji przedmioty fakultatywne do wyboru z aktualizowanej corocznie listy zajęć, oferowanych przez Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej.

Praca po studiach

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w:

 • instytucjach krajowych i międzynarodowych, przedsiębiorstwach współpracujących z Rosją, Ukrainą oraz krajami rosyjskojęzycznymi,
 • w sektorze usług turystycznych, logistyczno-transportowych, administracyjnych (m.in. obsługi ruchu granicznego/celnego) wymagających nie tylko biegłej znajomości j. rosyjskiego/j. ukraińskiego, ale również komunikacji interkulturowej,
 • biurach tłumaczeń, redakcjach, wydawnictwach, instytucjach kulturalno-oświatowych.