Filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Studia w ramach tej filologii ukierunkowane są przede wszystkim na uzyskanie przez studentów biegłej kompetencji w zakresie dwóch języków – j. rosyjskiego oraz j. niemieckiego (na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Jednak ”filolog” – to nie tylko ekspert od języka, ale także świetny specjalista w zakresie historii, literatury i kultury danego kraju. W ramach danej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarze historii, literatury, kultury Rosji i Niemiec, a także nabycia praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interkulturowej oraz przekładu pisemnego i ustnego.

Atuty kierunku

 • nauka j. rosyjskiego i niemieckiego (również od podstaw) ukierunkowana na opanowanie umiejętności na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 • możliwość doskonalenia nauki j. rosyjskiego w Federacji Rosyjskiej (m.in. w Sankt-Petersburgu, Moskwie),
 • możliwość semestralnego pobytu za granicą (w ramach ERASMUS) lub na innej uczelni w Polsce (w ramach MOST),
 • rozwijanie zainteresowań, m.in. w Teatrze Studenckim „SZUTNIK”, Wschodniosłowiańskim Kole Naukowym.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Studenci filologii rosyjskiej z lingwistyką stosowaną zdobywają umiejętności językowe w zakresie j. rosyjskiego i j. niemieckiego w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1. Nieodłącznym elementem programu studiów jest znaczna ilość zajęć z Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego i Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego (aż 630 godzin), mających na celu nie tylko zapewnienie  przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji interkulturowej.
Przedmioty realizowane w toku studiów to również m.in.:

 • Historia literatury rosyjskiej,
 • Historia Rosji,
 • Gramatyka języka rosyjskiego,
 • Gramatyka konfrontatywna polsko-rosyjska,
 • Trening kompetencji międzykulturowej w biznesie,
 • Kompozycja i redakcja tekstów użytkowych w j. niemieckim,
 • Psychologia,
 • Technologia informacyjna.

Ponadto studenci część programu studiów kształtują samodzielnie, mając do dyspozycji przedmioty fakultatywne do wyboru z aktualizowanej corocznie listy zajęć, oferowanych przez Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej.

Praca po studiach

Absolwenci mają możliwość uzyskania pracy w:

 • instytucjach krajowych i międzynarodowych, przedsiębiorstwach współpracujących z Rosją oraz krajami rosyjskiego i niemieckiego obszaru językowego,
 • w sektorze usług turystycznych, logistyczno-transportowych, administracyjnych, wymagających nie tylko biegłej znajomości j. rosyjskiego/niemieckiego, ale również efektywnej komunikacji interkulturowej,
 • biurach tłumaczeń, redakcjach, wydawnictwach, instytucjach kulturalno-oświatowych.