Filologia rumuńska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata rumuńskiego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość języka rumuńskiego i umiejętność jego wykorzystania w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zapoznają z procesami kształtowania się języka rumuńskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także różnorodnością literatury i kultury rumuńskiej. Poprzez możliwość poznania innych języków romańskich oraz rozwijających się w nich literatur i kultur otwierają drogę do pogłębionego zrozumienia rzeczywistości świata romańskiego. Pozwalają również doskonalić znajomość języka angielskiego. Zapoznają również ze specyfiką procesu nabywania języków obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

Atuty kierunku

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Filologia rumuńska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Studia magisterskie uzupełniają i poszerzają kompetencje filologiczne absolwentów studiów I stopnia. Zapewniają możliwość dalszego doskonalenia znajomości praktycznej nauki jęz. rumuńskiego na poziomie C2, również w zakresie jęz. specjalistycznych. Zapoznają z praktykami tłumaczeniowymi i pozwalają doskonalić ich znajomość. Pogłębiają zrozumienie rzeczywistości świata rumuńskiego w jego różnorodnych wymiarach: m.in. językowym, literackim i kulturowym, a także dają możliwość rozwijania znajomości innych jęz. romańskich oraz kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej. Rozwijają zdolność adaptacji, otwartość, kreatywność, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Przygotowują do prowadzenia samodzielnych badań i rozwijają strategie i techniki pozwalające na dalszy, samodzielny rozwój.

Atuty kierunku

 • możliwość doskonalenia znajomości języka rumuńskiego i osiągnięcie poziomu biegłości C2,
 • bogata oferta przedmiotów specjalistycznych pogłębiających wykształcenie filologiczne,
 • możliwość prowadzenia badań pod opieką specjalistów.

Specjalności w ramach kierunku

 • Językoznawstwo,
 • Literaturoznawstwo

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka jęz. rumuńskiego,
 • Literatura historia,
 • Polityka,
 • Teoria tłumaczenia,
 • Tłumaczenie pisemne polsko-rumuńskie,
 • Przekład literacki,
 • Tłumaczenie ustne poslko-rumuńskie.

Praca po studiach

 • firmy rekrutujące osoby posiadające zaawansowaną znajomość języka rumuńskiego oraz języka francuskiego,
 • organizacje państwowe,
 • dyplomacja,
 • biura tłumaczy,
 • wydawnictwa.