Filologia, specjalność filologia serbska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis studiów

Studia na kierunku filologia serbska koncentrują się na uzyskaniu zaawansowanej, poszerzonej i kompleksowej wiedzy o literaturze, kulturze i języku serbskim, ujmowanych w szerokich i zróżnicowanych kontekstach naukowych oraz w relacjach do innych literatur, języków i kultur. Celem kształcenia na tym kierunku jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami naukowymi dotyczącymi kultury, literatury i języka serbskiego.

Atuty kierunku

 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert staży naukowych i praktyk zawodowych;
 • Lektorat języka serbskiego prowadzą wyłącznie doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka serbskiego jako obcego native speakerzy oraz wysoko wyspecjalizowani nauczyciele akademiccy.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Folklor Serbii
 • Historia Serbii
 • Język i społeczeństwo
 • Leksykologia i leksykografia
 • Gramatyka historyczna języka serbskiego z elementami dialektologii

Praca po studiach

 • Wydawnictwa
 • Redakcje czasopism
 • Media
 • Turystyka
 • W gospodarce, w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka
 • Jako pracownicy misji i organizacji międzynarodowych
 • Jako pracownicy placówek dyplomatycznych

Filologia, specjalność filologia serbska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis studiów

Studia na kierunku filologia serbska koncentrują się na uzyskaniu zaawansowanej, poszerzonej i kompleksowej wiedzy o literaturze, kulturze i języku serbskim, ujmowanych w szerokich i zróżnicowanych kontekstach naukowych oraz w relacjach do innych literatur, języków i kultur. Celem kształcenia na tym kierunku jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami naukowymi dotyczącymi kultury, literatury i języka serbskiego.

Atuty kierunku

 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert staży naukowych i praktyk zawodowych;
 • Lektorat języka serbskiego prowadzą wyłącznie doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka serbskiego jako obcego native speakerzy oraz wysoko wyspecjalizowani nauczyciele akademiccy.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Folklor Serbii
 • Historia Serbii
 • Język i społeczeństwo
 • Leksykologia i leksykografia
 • Gramatyka historyczna języka serbskiego z elementami dialektologii

Praca po studiach

 • Wydawnictwa
 • Redakcje czasopism
 • Media
 • Turystyka
 • W gospodarce, w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka
 • Jako pracownicy misji i organizacji międzynarodowych
 • Jako pracownicy placówek dyplomatycznych