Filologia, specjalność filologia serbska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis studiów

Studia na kierunku filologia serbska koncentrują się na uzyskaniu zaawansowanej, poszerzonej i kompleksowej wiedzy o literaturze, kulturze i języku serbskim, ujmowanych w szerokich i zróżnicowanych kontekstach naukowych oraz w relacjach do innych literatur, języków i kultur. Celem kształcenia na tym kierunku jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami naukowymi dotyczącymi kultury, literatury i języka serbskiego.

Atuty kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Filologia, specjalność filologia serbska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis studiów

Studia na kierunku filologia serbska koncentrują się na uzyskaniu zaawansowanej, poszerzonej i kompleksowej wiedzy o literaturze, kulturze i języku serbskim, ujmowanych w szerokich i zróżnicowanych kontekstach naukowych oraz w relacjach do innych literatur, języków i kultur. Celem kształcenia na tym kierunku jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami naukowymi dotyczącymi kultury, literatury i języka serbskiego.

Atuty kierunku

 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert staży naukowych i praktyk zawodowych;
 • Lektorat języka serbskiego prowadzą wyłącznie doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka serbskiego jako obcego native speakerzy oraz wysoko wyspecjalizowani nauczyciele akademiccy.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Folklor Serbii
 • Historia Serbii
 • Język i społeczeństwo
 • Leksykologia i leksykografia
 • Gramatyka historyczna języka serbskiego z elementami dialektologii

Praca po studiach

 • Wydawnictwa
 • Redakcje czasopism
 • Media
 • Turystyka
 • W gospodarce, w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka
 • Jako pracownicy misji i organizacji międzynarodowych
 • Jako pracownicy placówek dyplomatycznych