Filologia, specjalność filologia ukraińska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Studia w ramach filologii ukraińskiej ukierunkowane są przede wszystkim na uzyskanie przez studentów biegłej kompetencji językowej (na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Jednak ”filolog” – to nie tylko ekspert od języka, ale także świetny specjalista w zakresie historii, literatury i kultury danego kraju. W ramach danej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarze historii, literatury, kultury Ukrainy, a także nabycia praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interkulturowej oraz przekładu pisemnego i ustnego. Program studiów obejmuje również możliwość nauki j. angielskiego oraz j. rosyjskiego.

Atuty kierunku

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Studenci filologii ukraińskiej zdobywają umiejętności językowe w zakresie j. ukraińskiego w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1. Nieodłącznym elementem programu studiów jest znaczna ilość zajęć z Praktycznej Nauki Języka Ukraińskiego (aż 630 godzin), mających na celu nie tylko zapewnienie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji interkulturowej.
Przedmioty realizowane w toku studiów to również m.in.:

Ponadto studenci część programu studiów kształtują samodzielnie, mając do dyspozycji przedmioty fakultatywne do wyboru z aktualizowanej corocznie listy zajęć, oferowanych przez Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej.

Praca po studiach

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w:

Filologia, specjalność filologia ukraińska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Celem studiów II stopnia w zakresie filologii ukraińskiej jest utrwalenie i pogłębianie kompetencji w ramach j. ukraińskiego, doskonalenie praktycznych umiejętności translatorycznych poprzez wykonywanie tłumaczeń pisemnych tekstów specjalistycznych i użytkowych, a także tłumaczeń ustnych (konsekutywnych i symultanicznych). Nieodłącznym elementem programu studiów jest również nauka j. angielskiego oraz nabycie umiejętności z zakresu obsługi specjalistycznych programów informatycznych (Adobe Photoshop i Adobe Illustrator). Nabyte w ramach studiów II stopnia umiejętności i kompetencje językowe mają umożliwić absolwentom podjęcie pracy zawodowej w zakresie zgodnym do ukończonej specjalności. Absolwenci studiów II stopnia mają również możliwość podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Atuty kierunku

 • zdobycie umiejętności językowych w zakresie j. ukraińskiego w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C2,
 • nauka obsługi specjalistycznych programów komputerowych (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator),
 • możliwość semestralnego pobytu za granicą (w ramach programu ERASMUS) lub na innej uczelni w Polsce (w ramach programu MOST),
 • rozwijanie własnych zainteresowań, m.in. w Teatrze Studenckim „SZUTNIK”, Wschodniosłowiańskim Kole Naukowym,
 • staż zawodowy.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna Nauka Języka Ukraińskiego,
 • Literatura niepodległej Ukrainy,
 • Ukraina we współczesnej Europie – polityka i kultura,
 • Przekład pisemny i ustny,
 • Technologia informatyczna,
 • Wstęp do ekonomii.

Ponadto studenci część programu studiów kształtują samodzielnie, mając do dyspozycji przedmioty fakultatywne do wyboru z aktualizowanej corocznie listy zajęć, oferowanych przez Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej.

Praca po studiach

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w:

 • instytucjach krajowych i międzynarodowych, przedsiębiorstwach współpracujących z Ukrainą,
 • w sektorze usług turystycznych, logistyczno-transportowych, administracyjnych (m.in. obsługi ruchu granicznego/celnego) wymagających nie tylko biegłej znajomości j. ukraińskiego oraz j. angielskiego, ale również efektywnej komunikacji interkulturowej,
 • biurach tłumaczeń, redakcjach, wydawnictwach, instytucjach kulturalno-oświatowych.