Filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia ukraińska z filologią angielską

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Opis studiów

Studia w ramach tej filologii ukierunkowane są przede wszystkim na uzyskanie przez studentów biegłej kompetencji w zakresie dwóch języków kierunkowych (na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Nieodłącznym elementem programu studiów jest znaczna ilość zajęć z Praktycznej Nauki Języka Ukraińskiego i Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (aż 630 godzin), mających na celu nie tylko zapewnienie  przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji interkulturowej. Ponadto studenci część programu studiów kształtują samodzielnie, mając do dyspozycji przedmioty fakultatywne do wyboru z aktualizowanej corocznie listy zajęć, oferowanych przez Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej. Jednak ”filolog” – to nie tylko ekspert od języka, ale także świetny specjalista w zakresie historii, literatury i kultury danego kraju. W ramach danej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarze historii, literatury, kultury Ukrainy, Wielkiej Brytanii i USA, a także nabycia praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interkulturowej oraz przekładu pisemnego i ustnego.

Atuty kierunku

 • intensywna nauka dwóch języków obcych – j. ukraińskiego (również od podstaw) oraz j. angielskiego, ukierunkowana na opanowanie umiejętności na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • możliwość nauki j. ukraińskiego na Ukrainie (m.in. w ramach praktyk studenckich we Lwowie),
 • możliwość semestralnego pobytu za granicą (w ramach ERASMUS) lub na innej uczelni w Polsce (w ramach MOST),
 • rozwijanie własnych zainteresowań, m.in. w Teatrze Studenckim „SZUTNIK”.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Historia literatury ukraińskiej,
 • Historia literatury angielskiej i amerykańskiej,
 • Historia Ukrainy, Historia Wysp Brytyjskich i USA,
 • Gramatyka j. ukraińskiego,
 • Fonetyka i fonologia j. angielskiego,
 • Gramatyka konfrontatywna polsko-ukraińska,
 • Psychologia,
 • Język mediów ukraińskich,
 • Warsztaty pisemne i ustne j. ukraińskiego.

Praca po studiach

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w:

 • instytucjach krajowych i międzynarodowych, przedsiębiorstwach współpracujących z Ukrainą oraz krajami anglojęzycznymi,
 • w sektorze usług turystycznych, logistyczno-transportowych, administracyjnych (m.in. obsługi ruchu granicznego/celnego) wymagających nie tylko biegłej znajomości j. ukraińskiego i j. angielskiego, ale również efektywnej komunikacji interkulturowej,
 • biurach tłumaczeń, redakcjach wydawnictwach, instytucjach kulturalno-oświatowych.