Filologia, specjalność filologia ukraińska z filologią angielską

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Opis studiów

Studia w ramach filologii ukraińskiej z filologią angielską ukierunkowane są przede wszystkim na uzyskanie przez studentów biegłej kompetencji w zakresie dwóch języków kierunkowych (na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Nieodłącznym elementem programu studiów jest znaczna ilość zajęć z Praktycznej Nauki Języka Ukraińskiego i Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (aż 630 godzin), mających na celu nie tylko zapewnienie  przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji interkulturowej. Ponadto studenci część programu studiów kształtują samodzielnie, mając do dyspozycji przedmioty fakultatywne do wyboru z aktualizowanej corocznie listy zajęć, oferowanych przez Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej. Jednak ”filolog” – to nie tylko ekspert od języka, ale także świetny specjalista w zakresie historii, literatury i kultury danego kraju. W ramach danej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarze historii, literatury, kultury Ukrainy, Wielkiej Brytanii i USA, a także nabycia praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interkulturowej oraz przekładu pisemnego i ustnego.

Atuty kierunku

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w: