Filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis studiów

Studia na kierunku filologia indonezyjsko-malajska umożliwią gruntowne poznanie zarówno języka, jak i kultury Indonezji i Malezji. W trakcie trzyletnich studiów licencjackich studenci uczą się nie tylko języka indonezyjskiego i malajskiego, ale również języków angielskiego lub niemieckiego, a także przedmiotów obejmujących historię i językoznawstwo obszaru Indonezji i Malezji.

Atuty kierunku

Specjalność w ramach kierunku

Nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach