Filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis studiów

Studia na kierunku filologia indonezyjsko-malajska umożliwią gruntowne poznanie zarówno języka, jak i kultury Indonezji i Malezji. W trakcie trzyletnich studiów licencjackich studenci uczą się nie tylko języka indonezyjskiego i malajskiego, ale również języków angielskiego lub niemieckiego, a także przedmiotów obejmujących historię i językoznawstwo obszaru Indonezji i Malezji.

Atuty kierunku

 • Językiem indonezyjskim i malajskim włada obecnie niewiele osób, natomiast zapotrzebowanie na rynku pracy na tłumaczy z tych języków stale wzrasta,
 • Lektorat języka prowadzą wyłącznie doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka jako obcego native speakerzy oraz wysoko wyspecjalizowani nauczyciele akademiccy,
 • Możliwość wyjazdu na stypendia do Indonezji trwające od 3 do 16 miesięcy.

Specjalność w ramach kierunku

Nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka indonezyjskiego,
 • Historia literatury indonezyjskiej i malajskiej,
 • Historia Indonezji i Malezji,
 • Wykłady i konwersatoria monograficzne,
 • Gramatyka opisowa j. indonezyjskiego.

Praca po studiach

 • Wydawnictwa,
 • Redakcje czasopism,
 • Środki masowego przekazu,
 • Turystyka,
 • Gospodarce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury,
 • Dziennikarz,
 • Pracowników misji i organizacji międzynarodowych,
 • Pracownik placówek dyplomatycznych.