Filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis studiów

Filologia wietnamska jest młodą specjalnością, utworzoną w roku akademickim 2012/2013. Studia na tym kierunku dzielą się na licencjackie (3-letnie) oraz magisterskie (2-letnie). Filologia wietnamska oferuje bogatą gamę zajęć. Oprócz nauki języka wietnamskiego od podstaw, istnieje możliwość studiowania języka angielskiego lub niemieckiego. Dodatkowo studenci uczęszczają na zajęcia z historii, kultury i literatury Wietnamu.

Atuty kierunku

 • możliwość wyjazdu na roczne bądź półroczne stypendium do Wietnamu,
 • studenci filologii wietnamsko-tajskiej bardzo aktywnie włączają się w przygotowanie dni kultury Wietnamu oraz Tajlandii. Podczas takiego dnia wygłaszają referaty naukowe, pokazują zdjęcia i opowiadają o swoich wyjazdach do Azji, prezentują tradycyjne tańce wietnamskie i tajskie.

Specjalność w ramach kierunku

Nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka wietnamskiego,
 • Wstęp do literaturoznawstwa,
 • Wstęp do wiedzy o Azji Południowo-Wschodniej,
 • Gramatyka opisowa j. wietnamskiego,
 • Historia Wietnamu.

Praca po studiach

 • Wydawnictwa,
 • Redakcje czasopism,
 • Środki masowego przekazu,
 • Turystyka,
 • Gospodarce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury,
 • Dziennikarz,
 • Pracowników misji i organizacji międzynarodowych,
 • Pracownik placówek dyplomatycznych.

Filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis studiów

Filologia wietnamska jest młodą specjalnością, utworzoną w roku akademickim 2012/2013. Studia magisterskie stanowią uzupełnienie 3-letnich studiów licencjackich na tym samym kierunku. Filologia wietnamska oferuje bogatą gamę zajęć: oprócz nauki języka wietnamskiego, istnieje możliwość studiowania języka angielskiego lub niemieckiego. Dodatkowo studenci uczęszczają na zajęcia z historii, kultury i literatury Wietnamu.

Atuty kierunku

 • możliwość wyjazdu na roczne bądź półroczne stypendium do Wietnamu,
 • studenci filologii wietnamsko-tajskiej bardzo aktywnie włączają się w przygotowanie dni kultury Wietnamu oraz Tajlandii. Podczas takiego dnia wygłaszają referaty naukowe, pokazują zdjęcia i opowiadają o swoich wyjazdach do Azji, prezentują tradycyjne tańce wietnamskie i tajskie.

Specjalność w ramach kierunku

Nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka wietnamskiego,
 • Wstęp do literaturoznawstwa,
 • Wstęp do wiedzy o Azji Południowo-Wschodniej,
 • Gramatyka opisowa j. wietnamskiego,
 • Historia Wietnamu.

Praca po studiach

 • Wydawnictwa,
 • Redakcje czasopism,
 • Środki masowego przekazu,
 • Turystyka,
 • Gospodarce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury,
 • Dziennikarz,
 • Pracowników misji i organizacji międzynarodowych,
 • Pracownik placówek dyplomatycznych.