Filologia, specjalność hebraistyka

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis studiów

Program licencjackich studiów hebraistycznych realizowany jest przez Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa we współpracy z Instytutem Historii UAM. Celem programu jest rozwijanie umiejętności językowych, głównie z zakresu współczesnej izraelskiej hebrajszczyzny, a także przekazanie ogólnej wiedzy hebraistycznej i judaistycznej, zaznajomienie z historią i kulturą Żydów aszkenazyjskich oraz Karaimów polskich. Studenci kończą studia licencjackie ze znajomością języka kierunkowego na poziomie B2.

Atuty kierunku

 • Możliwość wyjazdu na stypendium
 • Lektorat języka prowadzą wyłącznie doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka jako obcego native speakerzy oraz wysoko wyspecjalizowani nauczyciele akademiccy

Specjalność w ramach kierunku

Nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Historia literatury jidisz
 • Arabska komunikacja pozawerbalna
 • Historia Izraela i Żydów w starożytności
 • Praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego
 • Wątki żydowskie w sztuce współczesnej

Praca po studiach

 • Wydawnictwa
 • Redakcje czasopism,
 • Środki masowego przekazu
 • Turystyka
 • Gospodarce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury
 • Dziennikarz
 • Pracowników misji i organizacji międzynarodowych
 • Pracownik placówek dyplomatycznych

Filologia, specjalność hebraistyka

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis studiów

Program magisterskich studiów hebraistycznych realizowany jest przez Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa we współpracy z Instytutem Historii UAM. Celem programu jest rozwijanie umiejętności językowych, głównie z zakresu współczesnej izraelskiej hebrajszczyzny, a także przekazanie ogólnej wiedzy hebraistycznej i judaistycznej, zaznajomienie z historią i kulturą Żydów aszkenazyjskich oraz Karaimów polskich.

Atuty kierunku

 • Możliwość wyjazdu na stypendium
 • Lektorat języka prowadzą wyłącznie doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka jako obcego native speakerzy oraz wysoko wyspecjalizowani nauczyciele akademiccy

Specjalność w ramach kierunku

Nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Historia literatury jidisz
 • Arabska komunikacja pozawerbalna
 • Historia Izraela i Żydów w starożytności
 • Praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego
 • Wątki żydowskie w sztuce współczesnej

Praca po studiach

 • Wydawnictwa
 • Redakcje czasopism,
 • Środki masowego przekazu
 • Turystyka
 • Gospodarce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury
 • Dziennikarz
 • Pracowników misji i organizacji międzynarodowych
 • Pracownik placówek dyplomatycznych