Filologia, specjalność japonistyka

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis studiów

W programie studiów kładzie się nacisk przede wszystkim na praktyczną znajomość języka japońskiego (nauka w wymiarze 390 godzin rocznie – 13 godzin tygodniowo podczas pierwszych dwóch lat studiów i 360 godzin rocznie na III roku studiów). Ponadto przez cały czas trwania studiów prowadzone są zajęcia z pisma japońskiego.

Nauka na specjalnościach orientalistycznych wymaga dużej dyscypliny i pewnych szczególnych uzdolnień, takich jak bardzo dobra pamięć wzrokowa, dobry słuch, uzdolnienia plastyczne oraz umiejętność akceptacji nieeuropejskich standardów kulturowych.

Przedmioty studiów można podzielić na kilka bloków. Pierwszym i głównym z nich jest blok zajęć praktycznych z języka lub języków kierunkowych oraz języków dodatkowych. Studenci uczą się dodatkowo drugiego języka azjatyckiego i wybranego języka indoeuropejskiego (angielskiego, niemieckiego i/lub rosyjskiego). Obecnie można jako drugiego języka azjatyckiego uczyć się: chińskiego, hindi, japońskiego, mongolskiego, tamilskiego lub tybetańskiego, nie zawsze jednak istnieje możliwość wyboru z całej tej puli. Można uczęszczać również na lektoraty języków np. amharskiego, tajskiego, wietnamskiego w Instytucie Językoznawstwa UAM. Przykładamy dużą wagę do bardzo dobrego opanowania języków obcych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez rodzimych użytkowników języków.

Drugim blokiem są proseminaria, seminaria, ćwiczenia i wykłady kierunkowe, z których najważniejszym jest seminarium licencjackie. Studenci na trzecim roku studiów licencjackich wybierają seminarium, na którym przygotowują się do napisania pracy dyplomowej. Pracę dyplomową trzeba złożyć przed ukończeniem ostatniego roku studiów.

Atuty kierunku

 • Ukierunkowanie na praktyczną naukę języka, umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i w piśmie.
 • Możliwość prowadzenia badań i wsparcie kariery naukowej studentów.
 • Wyjazdy zagraniczne, w tym możliwość wyjazdu do Japonii.
 • Nowoczesne zasoby audiowizualne.

Specjalności w ramach kierunku

Nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka japońskiego
 • Nauka pisma japońskiego
 • Gramatyka opisowa języka japońskiego
 • Lektura tekstów japońskich
 • Cywilizacja Japonii
 • Historia Japonii
 • Wstęp do translatoryki

Praca po studiach

Wzajemne zainteresowanie oraz wymiana kulturalna pomiędzy Polską i Japonią, jak również poziom inwestycji japońskich w Polsce, konsekwentnie wzrasta. Absolwenci japonistyki mogą znaleźć zatrudnienie w firmach, urzędach i innych placówkach utrzymujących stosunki z Japonią jako tłumacze i eksperci do spraw Japonii. Najatrakcyjniejsze oferty będą z pewnością oczekiwały na absolwentów posiadających dodatkowe specjalności i kwalifikacje.

Filologia, specjalność japonistyka

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis studiów

W programie studiów kładzie się nacisk przede wszystkim na praktyczną znajomość języka japońskiego (270 godzin na I roku i 150 godzin na II roku studiów). Ponadto przez trzy semestry studiów prowadzone są intensywne zajęcia z pisma japońskiego. W ofercie studiów są również zajęcia z translatoryki, podczas których studenci doskonalą swoje umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów literackich, specjalistycznych oraz naukowych. Pozostałe przedmioty kierunkowe obejmują zagadnienia z kultury i cywilizacji Japonii. Oferowane są specjalistyczne zajęcia seminaryjne uzupełniane wykładami monograficznymi.

Przedmioty studiów można podzielić na kilka bloków. Pierwszym i głównym z nich jest blok zajęć praktycznych z języka lub języków kierunkowych oraz języków dodatkowych. Studenci uczą się dodatkowo drugiego języka azjatyckiego i wybranego języka indoeuropejskiego (angielskiego, niemieckiego i/lub rosyjskiego). Obecnie można jako drugiego języka azjatyckiego uczyć się: chińskiego, hindi, japońskiego, mongolskiego, tamilskiego lub tybetańskiego, nie zawsze jednak istnieje możliwość wyboru z całej tej puli. Można uczęszczać również na lektoraty języków np. amharskiego, tajskiego, wietnamskiego w Instytucie Językoznawstwa UAM. Przykładamy dużą wagę do bardzo dobrego opanowania języków obcych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez rodzimych użytkowników języków.

Drugim blokiem są seminaria, ćwiczenia i wykłady kierunkowe, z których najważniejszym jest seminarium magisterskie.

Atuty kierunku

 • Ukierunkowanie na praktyczną naukę języka, umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i w piśmie.
 • Możliwość prowadzenia badań i wsparcie kariery naukowej studentów.
 • Wyjazdy zagraniczne, w tym możliwość wyjazdu do Japonii.
 • Nowoczesne zasoby audiowizualne.

Specjalności w ramach kierunku

Nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka japońskiego
 • Nauka pisma japońskiego
 • Cywilizacja Japonii
 • Seminarium magisterskie

Praca po studiach

Wzajemne zainteresowanie oraz wymiana kulturalna pomiędzy Polską i Japonią, jak również poziom inwestycji japońskich w Polsce, konsekwentnie wzrasta. Absolwenci japonistyki mogą znaleźć zatrudnienie w firmach, urzędach i innych placówkach utrzymujących stosunki z Japonią jako tłumacze i eksperci do spraw Japonii. Najatrakcyjniejsze oferty będą z pewnością oczekiwały na absolwentów posiadających dodatkowe specjalności i kwalifikacje.

Filologia, specjalność japonistyka

studia I stopnia (licencjackie), niestacjonarne

Opis studiów

Program nauki na studiach niestacjonarnych na specjalności japonistyka obejmuje intensywną naukę języka japońskiego w wymiarze 120-150 godzin w semestrze. Równolegle realizowane są oddzielne zajęcia z pisma. Studenci mają możliwość pogłębienia wiedzy o kulturze i cywilizacji Japonii. W ofercie studiów studenci znajdą również wykłady z literatury i historii Japonii jak i zajęcia z zakresu gramatyki języka kierunkowego.

Nauka na specjalnościach orientalistycznych wymaga dużej dyscypliny i pewnych szczególnych uzdolnień, takich jak bardzo dobra pamięć wzrokowa, dobry słuch, uzdolnienia plastyczne oraz umiejętność akceptacji nieeuropejskich standardów kulturowych.

Przedmioty studiów można podzielić na kilka bloków. Pierwszym i głównym z nich jest blok zajęć praktycznych z języka lub języków kierunkowych oraz języków dodatkowych. Studenci uczą się dodatkowo drugiego języka azjatyckiego i wybranego języka indoeuropejskiego (angielskiego, niemieckiego i/lub rosyjskiego). Obecnie można jako drugiego języka azjatyckiego uczyć się: chińskiego, hindi, japońskiego, mongolskiego, tamilskiego lub tybetańskiego, nie zawsze jednak istnieje możliwość wyboru z całej tej puli. Można uczęszczać również na lektoraty języków np. amharskiego, tajskiego, wietnamskiego w Instytucie Językoznawstwa UAM. Przykładamy dużą wagę do bardzo dobrego opanowania języków obcych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez rodzimych użytkowników języków.

Drugim blokiem są proseminaria, seminaria, ćwiczenia i wykłady kierunkowe, z których najważniejszym jest seminarium licencjackie. Studenci na trzecim roku studiów licencjackich wybierają seminarium, na którym przygotowują się do napisania pracy dyplomowej. Pracę dyplomową trzeba złożyć przed ukończeniem ostatniego roku studiów.

Nauka w trybie niestacjonarnym na specjalności japonistyka realizowana jest w systemie zajęć popołudniowych.

Atuty kierunku

 • Ukierunkowanie na praktyczną naukę języka, umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i w piśmie.
 • Możliwość prowadzenia badań i wsparcie kariery naukowej studentów.
 • Wyjazdy zagraniczne, w tym możliwość wyjazdu do Japonii.
 • Nowoczesne zasoby audiowizualne.

Specjalności w ramach kierunku

Nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka japońskiego
 • Nauka pisma japońskiego
 • Gramatyka opisowa języka japońskiego
 • Wstęp do wiedzy o Japonii
 • Historia literatury i kultury japońskiej

Praca po studiach

Wzajemne zainteresowanie oraz wymiana kulturalna pomiędzy Polską i Japonią, jak również poziom inwestycji japońskich w Polsce, konsekwentnie wzrasta. Absolwenci japonistyki mogą znaleźć zatrudnienie w firmach, urzędach i innych placówkach utrzymujących stosunki z Japonią jako tłumacze i eksperci do spraw Japonii. Najatrakcyjniejsze oferty będą z pewnością oczekiwały na absolwentów posiadających dodatkowe specjalności i kwalifikacje.