Filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji

Opis wkrótce.