Filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis studiów

Co krok stykamy się z różnymi formami zasobów językowych: tradycyjnymi tekstami drukowanymi, cyfrowymi na różnych typach nośników elektronicznych, z nagraniami wypowiedzi mówionych lub materiałami filmowymi przedstawiającymi komunikację językową, a przechowywanymi w archiwach, bibliotekach i repozytoriach. Powstają one nie tylko na uczelniach i w instytucjach zajmujących się archiwizacją danych. Tworzą je również firmy związane z przetwarzaniem i udostępnianiem informacji, w tym najwięksi udziałowcy rynku informatycznego i medialnego. Znajdują one zastosowania jako bazy wiedzy specjalistycznej, w systemach rozpoznawania i syntezy mowy, w rozpoznawania mówców, jak i w badaniach marketingowych, w analizach mediów, i w wielu innych obszarach. Studenci kierunku zdobędą podstawy wiedzy o języku naturalnym i o tym, jak mechanizmy przetwarzania językowego funkcjonują u człowieka.

Od kandydatów oczkujemy znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1.

Atuty kierunku

 • Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy łączą wiedzę o języku z umiejętnością posługiwania się komputerowymi narzędziami jego przetwarzania i analizy.
 • Nauczysz się projektować systemy dialogowe, zrozumieją jak działa synteza i rozpoznawanie mowy i mówców.
 • Dowiesz się, jak wydobywać informację z repozytoriów i korpusów, jakimi środkami przetwarzać i analizować teksty pisane i mówione, a także towarzyszącą mowie gestykulację.

Specjalność w ramach kierunku

Nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Psychologia komunikacji międzyludzkiej
 • Interkulturowe problemy komunikacji i użycia języka
 • Lingwistyczna eksploracja Internetu
 • Fonetyka i fonologia
 • Język a logika

Praca po studiach

 • Środki masowego przekazu
 • Gospodarka i sektor usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury
 • Badacz