Filologia, specjalność komunikacja i zarządzanie zasobami informacji

Opis kierunku

Studia Komunikacja i zarządzanie zasobami informacji adresowane są do osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami zdobywania, przechowywania i przekazywania informacji. Na zajęciach student zdobywa wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Plan studiów obejmuje zagadnienia dotyczące informacji (współczesne problemy nauki o informacji, analiza i projektowanie systemów informacyjnych, źródła informacji, zagadnienia prawne w działalności informacyjnej), komunikacji (komunikacja społeczna i interpersonalna), sieci komputerowych, baz danych, ochrony danych w systemach komputerowych, oprogramowania użytkowego.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Użytkowanie standardowego oprogramowania PC

Zajęcia odbywają się w sali komputerowej. Studenci zdobywają wiedzę praktyczną z zakresu oprogramowania użytkowego. Uczą się poprawnie tworzyć dokumenty tekstowe, korzystać z arkuszy kalkulacyjnych oraz obsługiwać programy graficzne. Poznają programy narzędziowe pomocne w kompresji danych, tworzeniu kopii zapasowych lub defragmentacji. Zdobywają również podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa danych oraz tworzenia stron internetowych.

  • Użytkowanie sieci komputerowych

Studenci na zajęciach zostają zaznajomieni z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi budowy oraz obsługi sieci komputerowych. Zdobywają wiedzę o sieciach lokalnych opartych na standardzie Ethernet, podstawowych topologiach sieci, rodzajach stosowanego okablowania i urządzeniach aktywnych.

Student kończący zajęcia potrafi skonfigurować wybrane urządzenia sieciowe (router, access point), ma wiedzę na temat internetowych metod przekazywania dźwięku (VoIP), zna metody administrowania siecią komputerową, rozumie zasady funkcjonowania serwerowni oraz centrów danych, a także istotę funkcjonowania sieci bezprzewodowych.

Na zajęciach poruszane są również zagadnienia dotyczące zastosowań rozwiązań sieciowych w praktyce (banki internetowe, technologia web 2.0), usług sieciowych (ftp, ssh, pop3, http), a także bezpieczeństwa pracy w sieci.

  • Ochrona danych

Ochrona danych należy do najistotniejszych zagadnień poruszanych we współczesnej informatyce.

Studenci na zajęciach dowiadują się, w jaki sposób projektuje się zabezpieczenia systemów informatycznych i konstruuje zabezpieczenia fizyczne. Nauczą się ukrywać informację w cyfrowych obiektach (np. zdjęciach) oraz szyfrować wiadomości z zastosowaniem klucza publicznego. Dowiedzą się również, jak podpisywać dokumenty podpisem cyfrowym oraz ukrywać i szyfrować dane na pamięciach masowych. Nauczą się również wykonywać kopie zapasowe na nośnikach lokalnych oraz zdalnych, a także synchronizować dane. Nabędą wiedzę o zagrożeniach, które niosą ze sobą wirusy komputerowe, spam oraz ataki zdalne (DoS, spoofing, backdoors, sniffing).

Ponadto na zajęciach poruszane są zagadnienia dotyczące konfigurowania zapór sieciowych (firewall), stosowania kart magnetycznych i z układem scalonym, metod biometrycznych (linii papilarnych, tęczówki oka, geometrii dłoni oraz biometrii behawioralnej), konstruowania bezpiecznych haseł oraz ich bezpiecznego przechowywanie oraz ewaluacji.

W programie studiów zostały również uwzględnione następujące przedmioty: logika, językoznawstwo ogólne oraz język angielski.

Praca po studiach

Postęp technologiczny i rozwój społeczeństwa informacyjnego wywołał duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu nowych technologii. W zależności od zainteresowań absolwenci mogą poszukiwać zatrudnienia w następujących dziedzinach: administrator baz danych, administrator stron internetowych, administrator sieci komputerowych, broker informacji, redaktor portali internetowych.