Filologia, specjalność komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30/30

Opis studiów

Studia w zakresie specjalności z komunikacji wizerunkowo-mediacyjnej umożliwiają nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie znajomości teorii i modeli komunikacji oraz technik komunikacyjnych, stosowanych w zależności od środowiska kulturowo-cywilizacyjno-językowo-komunikacyjnego, w szczególności stosowanych w szeroko pojętych środowiskach jako niszach komunikacyjnych (w tym w szczególności w niszy zawodowej) w obrębie angielskiego i rodzimego (rdzennego-polskiego) obszaru językowego. Absolwenci posiadają przygotowanie teoretyczno-praktyczne do funkcjonowania w zakresie komunikacji typu public relations (np. reklama językowo-wizualna, wywiady, praca w mass-mediach, administracji terenowej, itd.)

Atuty kierunku

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach