Filologia, specjalność komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30/30

Opis studiów

Studia w zakresie specjalności z komunikacji wizerunkowo-mediacyjnej umożliwiają nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie znajomości teorii i modeli komunikacji oraz technik komunikacyjnych, stosowanych w zależności od środowiska kulturowo-cywilizacyjno-językowo-komunikacyjnego, w szczególności stosowanych w szeroko pojętych środowiskach jako niszach komunikacyjnych (w tym w szczególności w niszy zawodowej) w obrębie angielskiego i rodzimego (rdzennego-polskiego) obszaru językowego. Absolwenci posiadają przygotowanie teoretyczno-praktyczne do funkcjonowania w zakresie komunikacji typu public relations (np. reklama językowo-wizualna, wywiady, praca w mass-mediach, administracji terenowej, itd.)

Atuty kierunku

 • organizacja zajęć, umożliwiająca podnoszenie i doskonalenie kompetencji w zakresie znajomości teorii i modeli komunikacji, teorii wizerunku oraz komunikacji mediacyjnej z jednoczesnym podjęciem lub kontynuowaniem aktywności zawodowej,
 • oryginalny i unikatowy program studiów,
 • indywidualne i podmiotowe podejście do studenta (tutoring),
 • prowadzenie zajęć w języku polskim i języku angielskim.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Dziedzictwo kulturowe,
 • Podstawy komunikacji masowej,
 • Podstawy komunikacji międzykulturowej,
 • Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • Podstawy komunikacji zawodowej (Wstęp do public relations),
 • Sprawności komunikacyjne (drugi język nierodzimy),
 • Sprawności komunikacyjne (język angielski),
 • Warsztaty wizerunkowo-mediacyjne,
 • Wstęp do ekolingwistyki i teorii wizerunku,
 • Wstęp do semiotyki ogólnej i stosowanej.

Praca po studiach

 • praca w urzędach i agendach europejskich,
 • pracownik biura karier w szkole wyższej,
 • praca edytorska w wydawnictwach,
 • doradca ds. reklamy i promocji,
 • pracownik public relations,
 • pracownik instytucji kulturalnych i oświatowych (organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych, kierownik placówki oświatowej, np. szkoły j. obcych),
 • doradca mediów ds. rozwoju świadomości ekologicznej współczesnych Polaków.