Filologia, specjalność lingwistyka stosowana, grupa ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B2 oraz angielskiego na poziomie B1

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis studiów

W ramach studiów magisterskich, specjalność lingwistyka stosowana, oferowana jest specjalizacja wielojęzyczność i komunikacja specjalistyczna, która otwiera studentom możliwości elastycznego kształtowania swoich zainteresowań i programu studiów m.in. poprzez możliwość dobierania przedmiotów z innych specjalizacji. Podczas studiów studenci poszerzą swoją wiedzę na temat wielojęzyczności i wielokulturowości, rozwiną swoje umiejętności w zakresie angielskiego i niemieckiego języka specjalistycznego, także w kontekście funkcjonowania mediów. Ponadto studenci mogą wybrać lektorat z trzeciego języka (hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego oraz rosyjskiego).

Specjalizacja jest przeznaczona nie tylko dla absolwentów studiów filologicznych, lecz także dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów 1. stopnia dowolnego kierunku, znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2/C1 oraz języka niemieckiego minimum na poziomie B1/B2.

Praca po studiach

Absolwenci tej specjalizacji mogą znaleźć zatrudnienie, między innymi, w następujących sektorach: przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, administracji lokalnej i centralnej, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, środkach masowego przekazu, turystyce, hotelarstwie i sektorze usług, w firmach outsourcingowych świadczących usługi dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, w bankach – w obsłudze klienta zagranicznego, w biurach tłumaczeń oraz szeregu innych.

Zapisz się - lingwistyka stosowana (grupa ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2 oraz niemieckiego na poziomie B1)

Zapisz się - lingwistyka stosowana (grupa ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B2 oraz angielskiego na poziomie B1)