Filologia, specjalność sinologia

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis studiów

Na studiach I stopnia w największym wymiarze godzin realizowany jest przedmiot praktyczna nauka języka chińskiego, obejmujący kurs podstawowy oraz zajęcia z fonetyki, pisma, konwersacji, rozumienia ze słuchu i kompozycji tekstu. Poza tym studenci poznają kulturę chińską, uczestnicząc w zajęciach z historii Chin, krajoznawstwa, historii literatury chińskiej, etc. Inne przedmioty, które znajdują się w programie studiów to m.in. lektura tekstów prasowych, literackich, specjalistycznych, chiński język biznesowy, klasyczny oraz wstęp do przekładu tekstów chińskich.

Nauka na specjalnościach orientalistycznych wymaga dużej dyscypliny i pewnych szczególnych uzdolnień, takich jak bardzo dobra pamięć wzrokowa, dobry słuch, uzdolnienia plastyczne oraz umiejętność akceptacji nieeuropejskich standardów kulturowych.

Przedmioty studiów można podzielić na kilka bloków. Pierwszym i głównym z nich jest blok zajęć praktycznych z języka lub języków kierunkowych oraz języków dodatkowych. Studenci uczą się dodatkowo drugiego języka azjatyckiego i wybranego języka indoeuropejskiego (angielskiego, niemieckiego i/lub rosyjskiego). Obecnie można jako drugiego języka azjatyckiego uczyć się: chińskiego, hindi, japońskiego, mongolskiego, tamilskiego lub tybetańskiego, nie zawsze jednak istnieje możliwość wyboru z całej tej puli. Można uczęszczać również na lektoraty języków np. amharskiego, tajskiego, wietnamskiego w Instytucie Językoznawstwa UAM. Przykładamy dużą wagę do bardzo dobrego opanowania języków obcych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez rodzimych użytkowników języków.

Drugim blokiem są proseminaria, seminaria, ćwiczenia i wykłady kierunkowe, z których najważniejszym jest seminarium licencjackie. Studenci na trzecim roku studiów licencjackich wybierają seminarium, na którym przygotowują się do napisania pracy dyplomowej. Pracę dyplomową trzeba złożyć przed ukończeniem ostatniego roku studiów.

Atuty kierunku

 • Ukierunkowanie na praktyczną naukę języka, umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i w piśmie.
 • Nowoczesne zasoby audiowizualne dotyczące kultury Chin.
 • Zajęcia prowadzone przez polskich specjalistów i chińskich lektorów.
 • Możliwość wyjazdu na roczne stypendia językowe do Chińskiej Republiki Ludowej oraz na Tajwan po drugim roku studiów (dla najlepszych studentów).

Specjalności w ramach kierunku

Nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka chińskiego
 • Historia literatury chińskiej
 • Krajoznawstwo
 • Historia Chin
 • Lektura tekstów prasowych
 • Język chiński klasyczny
 • Wstęp do przekładu tekstów chińskich

Praca po studiach

Absolwent kierunku sinologia może znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, firmach turystycznych, biurach tłumaczeń, korporacjach oraz mediach, które prowadzą działalność na rynku chińskim lub z nim współpracują i w których niezbędna jest znajomość języka chińskiego.

Filologia, specjalność sinologia

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis studiów

Program studiów obejmuje zajęcia z kultury chińskiej oraz praktyczne zajęcia językowe, z których znaczną część prowadzą wykładowcy z Chin. Studenci doskonalą umiejętności translatorskie dzięki uczestnictwu w zajęciach z lektury tekstów literackich, specjalistycznych oraz biznesowych. Mają także okazję opanować techniki pisania po chińsku, w szczególności w zakresie pism użytkowych i urzędowych oraz korespondencji biznesowej.

Przedmioty studiów można podzielić na kilka bloków. Pierwszym i głównym z nich jest blok zajęć praktycznych z języka lub języków kierunkowych oraz języków dodatkowych. Studenci uczą się dodatkowo drugiego języka azjatyckiego i wybranego języka indoeuropejskiego (angielskiego, niemieckiego i/lub rosyjskiego). Obecnie można jako drugiego języka azjatyckiego uczyć się: chińskiego, hindi, japońskiego, mongolskiego, tamilskiego lub tybetańskiego, nie zawsze jednak istnieje możliwość wyboru z całej tej puli. Można uczęszczać również na lektoraty języków np. amharskiego, tajskiego, wietnamskiego w Instytucie Językoznawstwa UAM. Przykładamy dużą wagę do bardzo dobrego opanowania języków obcych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez rodzimych użytkowników języków.

Drugim blokiem są seminaria, ćwiczenia i wykłady kierunkowe, z których najważniejszym jest seminarium magisterskie.

Atuty kierunku

 • Ukierunkowanie na praktykę.
 • Zajęcia z języka biznesowego.
 • Zajęcia prowadzone przez polskich specjalistów i chińskich lektorów.
 • Możliwość wyjazdu na roczne stypendia językowe do Chińskiej Republiki Ludowej oraz na Tajwan (dla najlepszych studentów).
 • Nowoczesne zasoby audiowizualne dotyczące kultury Chin.

Specjalności w ramach kierunku

Nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje
 • Praktyczna nauka języka chińskiego – kompozycja tekstu
 • Język chiński klasyczny
 • Lektura tekstów specjalistycznych
 • Lektura tekstów biznesowych
 • Lektura tekstów literackich
 • Seminarium magisterskie

Praca po studiach

Wielu absolwentów zostaje tłumaczami, inni znajdują zatrudnienie w firmach prowadzących interesy z Chinami lub podejmują pracę w Chinach, jeszcze inni rozpoczynają karierę w dyplomacji.