Filologia, specjalność skandynawistyka

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Studia na specjalności skandynawistyka przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności - filologii szwedzkiej, duńskiej lub norweskiej oraz absolwentów innych specjalności filologicznych ze znajomością języka szwedzkiego/ duńskiego/ norweskiego na poziomie zbliżonym do C1 (na skali poziomów biegłości językowej Rady Europy).

Atuty kierunku

Poza znajomością jednego z języków skandynawskich na poziomie zbliżonym do C1, absolwenci studiów skandynawistycznych są praktycznie przygotowani do znalezienia atrakcyjnej pracy.

Specjalności w ramach kierunku

  • Skandynawistyka.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Praktyczna nauka języka szwedzkiego/norweskiego/duńskiego,
  • Przekład artystyczny i techniczny,
  • Wiedza o drugim języku skandynawskim,
  • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego.

Praca po studiach

  • szkoły językowe,
  • biura tłumaczeń,
  • wydawnictwa,
  • liczne firmy skandynawskie funkcjonujące na polskim rynku.