Filologia, specjalność studia śródziemnomorskie

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Program oferuje połączenie interdyscyplinarnej perspektywy teoretycznej z praktyką i zdobywaniem różnorodnych doświadczeń z dziedziny turystyki kulturowej. Specjalizacja turystyczna pozwala im przyswoić sobie wiedzę z zakresu obsługi grup turystycznych zarówno w roli pilota wycieczek, jak i obsługi klientów w roli sprzedawcy w biurze turystycznym. W trakcie zajęć studenci uczestniczą w praktykach i wyjazdach szkoleniowych, podczas których doskonalą umiejętności praktyczne niezbędne podczas pracy z grupami turystycznymi.

Atuty kierunku

Podstawowa znajomość języków klasycznych, wiedza literaturoznawcza, historyczna, archeologiczna oraz kulturoznawcza, a także związana z recepcją antyku w kulturze europejskiej.  Atrakcyjne praktyki, organizowane w formie objazdów zabytkoznawczo-turystycznych. Praktyczne umiejętności do pracy w branży turystycznej.

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Praktyczne umiejętności związane z pracą w turystyce, przewodnictwem i pilotażem wycieczek pozwolą natomiast absolwentom studiów na pełną aktywność w charakterze organizatora ruchu turystycznego na obszarze Śródziemnomorza. Atrakcyjne praktyki, organizowane w formie objazdów zabytkoznawczo-turystycznych.

Filologia, specjalność studia śródziemnomorskie

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 15

Opis studiów

Poszerza kształcenie w zakresie turystyki kulturowej i jest sprofilowana na turystykę wodną (nurkowa, żeglarska, cruiserowa), aspekty praktyczne (Kreatywność w biznesie turystycznym, Kurorty turystyczne basenu Morza Śródziemnego), a także pogłębienie wykorzystania wiedzy o kulturze antycznej w turystyce. Umiejętności praktyczne doskonalone są podczas praktyki, której dużą część można zaliczyć w ramach objazdu naukowo-turystycznego organizowanego przez opiekuna specjalizacji.

Atuty kierunku

Program oferuje połączenie interdyscyplinarnej perspektywy teoretycznej z praktyką i zdobywaniem różnorodnych doświadczeń z dziedziny turystyki kulturowej. Zaawansowana wiedza z zakresu obsługi grup turystycznych zarówno w roli pilota wycieczek, jak i obsługi klientów w roli sprzedawcy w biurze turystycznym. W trakcie zajęć studenci uczestniczą w praktykach i wyjazdach szkoleniowych, podczas których doskonalą umiejętności praktyczne niezbędne podczas pracy z grupami turystycznymi.

Specjalności w ramach kierunku

  • Turystyka kulturowa Śródziemnomorza.

Wybrane przedmioty na studiach:

  • Lektura prozy i poezji łacińskiej w oryginale,
  • Lektura tekstów greckich w oryginale,
  • Mitologie śródziemnomorskie,
  • Komparatystyka literacka,
  • Historia idei,
  • Tradycja klasyczna w literaturze europejskiej,
  • Kategorie kultury europejskiej,
  • Antyk w sztukach wizualnych,
  • Łacina w kulturze Polski i Europy.

Praca po studiach

Praktyczne i zaawansowane umiejętności związane z pracą w turystyce, przewodnictwem i pilotażem wycieczek pozwolą absolwentom studiów na pełną aktywność w charakterze organizatora ruchu turystycznego na obszarze Śródziemnomorza.