Filologia, specjalność turkologia

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Studia turkologiczne pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się egzaminem licencjackim. W trakcie toku studiów studenci uczęszczają na zajęcia z praktycznej nauki języka tureckiego i kazachskiego, gramatyki, literatury, kultury i historii, zajęcia z różnych literatur świata turkijskiego (staroanatolijskiej, chorezmijskotureckiej itp.), zajęć z wprowadzenia do przekładu tekstów użytkowych lub literackich, czy turkologii w terenie. Wyróżnikiem poznańskiej turkologii – poza przedmiotami ściśle związanymi z Turcją – są inne obszary turkologiczne, takie jak język i kultura Tatarów Polski, Białorusi i Litwy, Karaimów, Tatarów Krymskich, Azja Środkowa (Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan. Uzbekistan).

Atuty kierunku

W trakcie studiów turkologicznych studenci mają możliwość nauczenia się dwóch języków: tureckiego i kazachskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację na poziomie co najmniej B1. Dodatkowo poznają kulturę Turcji i Azji Środkowej. Między innymi dzięki bardzo intensywnej nauce języków jak i  zajęciom z wprowadzenia do przekładu nasi absolwenci pewniej czują się  na rynku pracy, często wyjeżdżają do Turcji, gdzie rozpoczynają karierę zawodową.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka tureckiego,
 • Gramatyka języka tureckiego,
 • Praktyczna nauka języka kazachskiego,
 • Gramatyka języka kazachskiego,
 • Wstęp do turkologii,
 • Kultura Turcji/Azji Środkowej,
 • Historia Turcji,
 • Literatura dworska/ludowa,
 • Język osmańskoturecki,
 • Turkologia w terenie.

Praca po studiach

 • biura tłumaczeń,
 • centra księgowe,
 • firmy tureckie/kazachskie.

Filologia, specjalność turkologia

studia II stopnia, stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 10

Opis studiów

Atuty kierunku

W ramach studiów drugiego stopnia studenci mają możliwość polepszania swojej znajomości języka tureckiego i kazachskiego. Uczęszczają na zajęcia z prawa Turcji, języka tureckiego biznesu, języka kazachskiego specjalistycznego, czy zajęć przekładoznawczych. Dzięki temu zdobywają nowe umiejętności i mają większe szanse na znalezienie pracy w zawodzie.

Specjalności w ramach kierunku:

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach:

 • Praktyczna nauka języka tureckiego,
 • Praktyczna nauka języka kazachskiego,
 • Język turecki biznesu,
 • Język kazachski specjalistyczny,
 • Wykład monograficzny,
 • Prawo Turcji,
 • Teoria przekładu i ćwiczenia przekładowe,
 • Tłumaczenia ustne,
 • Literatura i kultura Karaimów polskich.

Praca po studiach

 • Biura tłumaczeń,
 • Centra księgowe,
 • Ambasady.