Filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Studia to doskonały wybór dla wszystkich, którzy chcą nie tylko nauczyć się języka, ale też poznać kulturę fińską. Podczas studiów jest okazja nie tylko do  nauki języka fińskiego, ale i podjęcia nauki języka obszaru kulturowego oraz uczestniczenia w przygotowanych wykładach monograficznych, dotyczących różnych interesujących dziedzin.

Kontakt z fińską kulturą zapewniają również organizowane co pewien czas przez Koło Przyjaciół Finlandii POHJOLA rozmaite imprezy kulturalne, np. otwarte lekcje języka fińskiego. Podczas studiów magisterskich istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach dotyczących przekładu oraz języków specjalistycznych. Absolwenci naszego kierunku mają możliwości skorzystania z wielu ciekawych ofert pracy, m.in. w polskich oddziałach fińskich firm, gdzie nabyte podczas studiów umiejętności językowe są wysoko cenione.

Filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Studia  II stopnia to bardzo dobry wybór dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu filologii fińskiej i doskonalić umiejętności językowe. Podczas studiów jest okazja nie tylko do kontynuowania nauki języka fińskiego, ale i podjęcia nauki języka obszaru kulturowego oraz uczestniczenia w przygotowanych wykładach monograficznych, dotyczących różnych interesujących dziedzin.

Kontakt z fińską kulturą zapewniają również organizowane co pewien czas przez Koło Przyjaciół Finlandii POHJOLA rozmaite imprezy kulturalne, np. otwarte lekcje języka fińskiego. Podczas studiów magisterskich istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach dotyczących przekładu oraz języków specjalistycznych. Absolwenci naszego kierunku mają możliwości skorzystania z wielu ciekawych ofert pracy, m.in. w polskich oddziałach fińskich firm, gdzie nabyte podczas studiów umiejętności językowe są wysoko cenione.