Filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska

Opis wkrótce.