Filologia angielska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis Studiów

Program studiów licencjackich został ułożony z myślą o tym by dać studentom praktyczne umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim, jak i poszerzyć ich horyzonty o wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kultury angielskiego obszaru językowego.

Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia obejmuje zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów. Studenci filologii angielskiej w trybie  niestacjonarnym na specjalności ogólnoakademickiej mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia: tłumaczeniową i pedagogiczną (z obowiązkowymi praktykami).

Atuty kierunku

Wydział Anglistyki kształci ludzi przygotowanych do podejmowania nowoczesnych wyzwań, którzy posiedli umiejętność poszerzania i samodzielnego uzupełniania wiedzy, a ich narzędziem pracy jest lingua franca współczesnego świata. Absolwenci nabywają zdolność do ponadkulturowej i pozbawionej uprzedzeń komunikacji, otwartość na inne języki, wielojęzyczność, przekonanie o równości społeczeństw poprzez równość języków i kultur; charakteryzują się łatwością nawiązywania kontaktów z całym światem, tolerancją, szacunkiem dla ludzi poprzez szacunek dla języka i kultury.

Specjalności

 • Teatr i dramat krajów angielskiego obszaru językowego,
 • Specjalizacja ogólnoakademicka,
 • Specjalizacja nauczycielska,
 • Specjalizacja tłumaczeniowa,
 • Specjalizacja celtycka,
 • Specjalizacja południowo afrykańska.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Wstęp do literaturoznawstwa,
 • Historia Wysp Brytyjskich,
 • Fonetyka i fonologia języka angielskiego,
 • Praktyczna nauka języka angielskiego,
 • Język łaciński.

Praca po studiach

Absolwenci filologii angielskiej są otwarci na interdyscyplinarność – w nauce, edukacji i przygotowani do konkretnych zawodów. Kształcimy nowoczesnych humanistów w zakresie języka, literatury i kultury, zdolnych do współpracy w grupie i otwartych na wiedzę z wielu dyscyplin bez sztucznych podziałów i barier; zdolnych do pracy dla dobra otoczenia społecznego – w nauce, edukacji, medycynie, mediach, biznesie, polityce i wielu innych dziedzinach współczesnego świata.

Filologia angielska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis kierunku

Program studiów został ułożony z myślą o tym by dać studentom praktyczne umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim, jak i poszerzyć ich horyzonty o wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kultury angielskiego obszaru językowego.

Atuty kierunku

Wydział Anglistyki kształci ludzi przygotowanych do podejmowania nowoczesnych wyzwań, którzy posiedli umiejętność poszerzania i samodzielnego uzupełniania wiedzy, a ich narzędziem pracy jest lingua franca współczesnego świata. Absolwenci nabywają zdolność do ponadkulturowej i pozbawionej uprzedzeń komunikacji, otwartość na inne języki, wielojęzyczność, przekonanie o równości społeczeństw poprzez równość języków i kultur; charakteryzują się łatwością nawiązywania kontaktów z całym światem, tolerancją, szacunkiem dla ludzi poprzez szacunek dla języka i kultury.

Specjalności

 • Specjalizacja ogólnoakademicka,
 • Specjalizacja kształcenie nauczycieli,
 • Specjalizacja język i komunikacja w mediach i polityce,
 • Specjalizacja kognitywne językoznawstwo stosowane,
 • Specjalizacja Literatura i kultura amerykańska,
 • Specjalizacja Tłumaczenie pisemne,
 • Specjalizacja Tłumaczenie konferencyjne,
 • Specjalizacja Kanada anglojęzyczna: literatura, język, kultura,
 • Specjalizacja Australia i Nowa Zelandia.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka angielskiego,
 • Wstęp do europeistyki,
 • Kluczowe wydarzenia i procesy w historii USA,
 • Bilingwizm i multilingwizm,
 • Komunikowanie polityczne,
 • Tłumaczenie ekonomiczno-handlowe,
 • Wstęp do tłumaczenia konferencyjnego - występowanie publiczne,
 • Realioznawstwo kanadyjskie,
 • Antropologia kulturowa.

Praca po studiach

Absolwenci filologii angielskiej są otwarci na interdyscyplinarność – w nauce, edukacji i przygotowani do konkretnych zawodów. Kształcimy nowoczesnych humanistów w zakresie języka, literatury i kultury, zdolnych do współpracy w grupie i otwartych na wiedzę z wielu dyscyplin bez sztucznych podziałów i barier; zdolnych do pracy dla dobra otoczenia społecznego – w nauce, edukacji, medycynie, mediach, biznesie, polityce i wielu innych dziedzinach współczesnego świata.