Filologia angielska, specjalność celtycka

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis Studiów

Studia na specjalizacji celtyckiej dają studentom unikalną możliwość wejrzenia w bogactwo kultur Irlandii, Wali, Szkocji czy Bretanii i podjęcia z nimi własnego dialogu. To nie tylko wyzwanie i intelektualna przygoda, ale także droga do lepszego zrozumienia współczesnego, coraz bardziej wielokulturowego społeczeństwa, w którym przekraczane są tradycyjne podziały oparte na pojęciu narodowości. Co więcej, poznawanie języków celtyckich uwrażliwia nas na zróżnicowanie językowe Europy oraz zagrożenia, przed którymi stoją językowe mniejszość na całym świecie – wiedza nie do przecenienia dla filologa XXI wieku.

Atuty kierunku

 • Zdobycie głębokiej wiedzy na temat wielu aspektów kultury walijskiej, szkockiej oraz irlandzkiej,
 • Znakomite możliwości poszerzania swoich horyzontów i angażowania się w działalność kulturową,
 • Solidne podstawy do dalszych studiów zarówno w Polsce jak i za granicą,
 • Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, komunikatywności, pracy w grupie oraz samodzielnego myślenia, prezentacji wyników swojej pracy i nieszablonowego rozwiązywania problemów – umiejętności poszukiwanych obecnie na rynku pracy.

Wybrane przedmioty

 • Intellectual property protection and scientific text editing,
 • Academic discourse,
 • Welsh as a foreign language,
 • Irish as a foreign language,
 • M.A. seminar,
 • Supplementary seminar,
 • Linguistic situation in Scotland,
 • Introduction to entrepreneurship,
 • Monographic lecture 1.

Praca po studiach

Studia celtyckie to nie tylko nauka, ale także działalność kulturowa i prowadzenia międzykulturowego dialogu w przestrzeni uniwersytetu czy miasta. Studia na filologii angielskiej ze specjalnością celtycką są solidnym fundamentem dla przyszłej kariery zawodowej w zakresie: tłumaczeń, nauczania języka angielskiego, stosunków zawodowych, public relations, oraz w instytucjach kultury.