Filologia angielska z pedagogiką

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Opis studiów

Studia skierowane są dla osób, których pasją jest język angielski, a marzeniem praca, w której podstawowym narzędziem będą umiejętności językowe. Program studiów obejmuje przede wszystkim praktyczną naukę języka angielskiego oraz liczne przedmioty filologiczne, takie jak wiedza o historii i kulturze krajów anglojęzycznych. Zawiera też poszerzony w stosunku do typowych studiów filologicznych blok pedagogiczny, który spełnia wymagania ministerialne w zakresie przygotowania do pracy w szkołach, jak i inne specjalistyczne przedmioty (np. informatykę i emisję głosu). Studia oferują liczne zajęcia do wyboru; np. wybierając grupę brytyjską lub amerykańską, studenci doskonalą akcent ulubionej odmiany języka.

Atuty kierunku

Absolwent zna język angielski w sposób bliski kompetencji rodzimych użytkowników tego języka dzięki intensywnemu kształceniu językowemu w zakresie gramatyki, słownictwa, wymowy, zasad komunikacji interpersonalnej, oraz rozumienia i użycia języka angielskiego w mowie i piśmie, a także z otrzymanego wykształcenia humanistycznego i z zakresu nauk społecznych w obszarach filologii angielskiej (w dziedzinach językoznawstwo, językoznawstwo stosowane, literaturoznawstwo i kulturoznawstwo) i pedagogiki.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Praktyczna nauka języka angielskiego (fonetyka, pisanie i czytanie, konwersacja i słuchanie, sprawności zintegrowane, gramatyka),
  • Dydaktyka języka angielskiego,
  • Warsztat skutecznej nauki języka obcego,
  • Warsztat analizy tekstów literatury brytyjskiej/ literatury amerykańskiej,
  • Praktyczna składnia i morfologia języka angielskiego,
  • Warsztat metodologiczny: językoznawstwo stosowane/literaturoznawstwo i kulturoznawstwo,
  • Warsztat metodyczny - nauczanie j. angielskiego,
  • Dydaktyka ogólna,
  • Psychologia rozwojowo-wychowawcza,
  • Praktyczna składnia i morfologia języka angielskiego

Praca po studiach

Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych i językowych; także w instytucjach kultury, korporacjach oraz mediach, w których niezbędne są doskonała znajomość j. angielskiego, innowacyjność i kreatywność pedagogiczna; także np. w działach współpracy z zagranicą instytucji i firm (np. edukacyjnych, medialnych, kulturalnych, turystycznych). Zna język angielski na poziomie biegłości C1 oraz drugi język obcy nowożytny na poziomie B2.