Filologie regionów, specjalność filologia fińska

Studia I stopnia, licencjackie - profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

W ciągu trzech lat studiów licencjackich studenci poznają język fiński przede wszystkim na zajęciach z praktycznej nauki języka (870 godzin). Oprócz tego prowadzone są też zajęcia z gramatyki, wprowadzające od strony teoretycznej w tajniki tego ciekawego języka ugrofińskiego (120 godzin). Zajęcia prowadzone są zarówno przez natywnych mówców języka fińskiego jak i przez językoznawców, którzy nauczyli się go na studiach filologicznych.

Studenci poznają literaturę fińską (120 godzin), historię Finlandii (30 godzin) oraz fińskie uwarunkowania społeczne (30 godzin) i kulturowe (60 godzin). Do analizy praktycznej tych zagadnień przygotowują takie przedmioty teoretyczne jak wstęp do literaturoznawstwa (30 godzin) czy też komparatystyka kulturowa (30 godzin).

Atuty kierunku

Oprócz języka fińskiego studenci uczą się intensywnie drugiego języka europejskiego (300 godzin) – w tym roku mogą wybrać język angielski, niemiecki lub francuski.

Praca po studiach

Pod koniec studiów licencjackich studenci poznają teoretyczne podstawy zawodu tłumacza (30 godzin) oraz wdrażają się do praktyki tłumaczenia.