Filologie regionów, specjalność filologia nowogrecka

Studia I stopnia, licencjackie - profil ogólnoakademicki

Opis kierunku

Filologia nowogrecka to specjalność, na której studenci intensywnie studiują język nowogrecki, czyli oficjalny język Grecji i Cypru. Jednak filologia nowogrecka to nie tyko nauka języka! Dlatego studenci specjalności poznają już od pierwszego roku szeroko rozumianą kulturę grecką, w tym historię i literaturę obu krajów. Zdobyta w tym zakresie wiedza jest niewątpliwym atutem podczas szukania pracy zarówno w branży turystycznej jak i jako tłumacz. Nie należy również zapominać, jak wielki wpływ miała kultura i język grecki na inne narody Europy i Świata. Z tego względu nie jest przesadą twierdzenie, że nauka języka greckiego pomaga zrozumieć inne kultury i języki, w tym język polski. Czy wiedziałeś na przykład, że słowo telefon ma korzenie greckie i oznacza „głos z daleka” (tele- „z daleka” + fone „głos”)? W czasie studiów studenci uczą się również drugiego języka europejskiego. Do wyboru mają języka angielski, niemiecki i francuski (poziom zaawansowany) oraz niemiecki i francuski (poziom podstawowy).

Po zakończeniu studiów licencjackich istnieje możliwość kontynuowania nauki na specjalności lingwistyka kulturowa: region śródziemnomorski.

Atuty kierunku

 • Możliwość wyjazdów do Grecji i na Cypr zarówno w czasie roku akademickiego, jak i w okresie letnim (stypendia, programy wymiany akademickiej),
 • Zajęcia prowadzą Grecy oraz doświadczeni wykładowcy z Polski.

Wybrane przedmioty na studiach

 • 840 godzin praktycznej nauki języka nowogreckiego
 • 300 godzin drugiego języka europejskiego (angielski, niemiecki lub francuski)
 • 180 godzin zajęć z zakresu literatury nowogreckiej
 • 120-150 godzin zajęć z zakresu językoznawstwa nowogreckiego
 • 60 godzin zajęć przekładoznawczych
 • Przedmioty do wyboru (np. komparatystyka kulturowa i literacka, elementy lingwistyki kulturowej, komunikacja specjalistyczna, socjolingwistyka i in.)
 • 150 godzin praktyk zawodowych

Praca po studiach

Program studiów, oprócz zajęć związanych bezpośrednio z językiem i kulturą Grecji i Cypru, obejmuje również przedmioty ogólne z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Dzięki temu zdobędziesz kompetencje niezbędne do podjęcia pracy:

 • w zawodzie tłumacza
 • w korporacjach międzynarodowych
 • w działach obsługi klienta
 • w biurach turystycznych
 • w ambasadach