Filologie regionów, specjalność filologia węgierska

Studia I stopnia, licencjackie - profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

W ciągu trzech lat studiów licencjackich studenci poznają język węgierski przede wszystkim na zajęciach z praktycznej nauki języka (840 godzin). Oprócz tego prowadzone są też zajęcia z gramatyki opisowej (180 godzin), wprowadzające od strony teoretycznej w tajniki tego ciekawego języka ugrofińskiego. Zajęcia prowadzone są zarówno przez natywnych mówców języka węgierskiego jak i przez językoznawców, którzy nauczyli się go na studiach filologicznych.

Atuty kierunku

Studenci poznają literaturę węgierską (150 godzin), historię Węgier (60 godzin) oraz węgierskie uwarunkowania społeczne (60 godzin) i kulturowe (30 godzin). Do analizy praktycznej tych zagadnień przygotowują takie przedmioty teoretyczne jak wstęp do literaturoznawstwa (30 godzin) czy też komparatystyka kulturowa (30 godzin). Oprócz języka węgierskiego studenci uczą się intensywnie drugiego języka europejskiego (300 godzin) – w tym roku mogą wybrać język angielski, niemiecki lub francuski

Przyszłość po studiach

Pod koniec studiów licencjackich studenci poznają teoretyczne podstawy zawodu tłumacza (30 godzin) oraz wdrażają się do praktyki tłumaczenia