Filologie regionów, specjalność lingwistyka kulturowa (region europejski: bałtycki)

FILOLOGIE REGIONÓW, specjalność lingwistyka kulturowa (region europejski: bałtycki)

Studia I stopnia, licencjackie - profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Lingwistyka kulturowa to specjalność, na której studiuje się intensywnie dwa języki pochodzące z jednego regionu. W tym roku oferujemy język litewski (pierwszy język regionu) i język szwedzki (drugi język regionu), reprezentujące region bałtycki. Oba języki – choć należą do tzw. małych języków na świecie – odgrywają ważną rolę w regionie. Językiem litewskim mówi więcej użytkowników niż sąsiednimi językami: łotewskim czy estońskim. Z kolei język szwedzki jest największym językiem skandynawskim. Zatem ta para językowa ma bardzo szerokie zastosowanie w regionie bałtyckim i – co za tym idzie – daje duże możliwości przyszłej pracy.

Atuty kierunku

W programie studiów nauczanie języków stanowi ponad połowę godzin kształcenia, a na pozostałą część składają się zajęcia z przedmiotów językoznawczych oraz kulturoznawczych dotyczących regionu bałtyckiego,

Poza nauką języków regionu studia obejmują też naukę dodatkowego jednego języka europejskiego: angielskiego, niemieckiego lub francuskiego.

Wybrane przedmioty na studiach

  • 630 godzin języka litewskiego
  • 420 godzin języka szwedzkiego
  • 300 godzin innego języka europejskiego angielskiego, niemieckiego lub francuskiego (poziom zaawansowany) albo niemieckiego lub francuskiego (poziom podstawowy).
  • 300 godzin przedmiotów językoznawczych
  • 90 godzin przedmiotów kulturoznawczych
  • Przedmioty do wyboru (np. komparatystyka kulturowa i literacka, filozofia języka, konwersatoria monograficzne, komunikacja specjalistyczna, seminarium licencjackie i in.)
  • 150 godzin praktyki zawodowej

Praca po studiach

Możliwość zatrudnienia w międzynarodowych korporacjach, działach obsługi klienta, gdzie ceniona jest znajomość kilku języków, w tym szczególnie języków małych lub w dalszej pracy naukowej Studiując ten nowy kierunek i specjalność staniecie się jego pierwszymi absolwentami, co pomoże Wam szybko odnaleźć się na rynku pracy.