Filologie regionów, specjalność lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego (grupa region azjatycki I: Azja południowo-wschodnia)

Studia II stopnia, magisterskie - profil praktyczny)

Orientacyjny limit miejsc: 11

Opis studiów

Indonezja i Japonia to dwa szybko rozwijające się państwa w regionie Azji Południowo-Wschodniej, których ogromny rynek oferuje zarówno polskim przedsiębiorcom jak i językoznawcom szanse na rozwój kariery oraz możliwości współpracy. Wybór tej ścieżki umożliwia studentom kontynuację nauki i nabycie biegłości w posługiwaniu się wcześniej poznanym na studiach licencjackich językiem indonezyjskim, doskonalenie swojej wiedzy i warsztatu językowego przy jednoczesnym  poznawaniu podstaw języka japońskiego, dzięki czemu absolwenci kierunku będą biegle posługiwać się dwoma językami z dwóch różnych regionów azjatyckich.

Atuty kierunku

W programie przez dwa lata proponujemy 180 godzin praktycznej nauki języka indonezyjskiego na poziomie zaawansowanym oraz 180 godzin praktycznej nauki języka japońskiego na poziomie podstawowym. Studenci mają do wyboru także szeroki wachlarz ciekawych zajęć z historii, literatury, sztuki i wielu innych dziedzin związanych z danym obszarem językowym

Praca po studiach

Połączenie wymienionych języków ma na celu zwiększenie kompetencji absolwentów, tak, by  z łatwością mogli znaleźć zatrudnienie jako specjaliści językowi  w różnych branżach, w przedsiębiorstwach japońsko-indonezyjskich, np. w przemyśle:

  • motoryzacyjnym
  • elektronicznym
  • elektrotechnicznym
  • tekstylnym

oraz w handlu i turystyce.