Filologie regionów, specjalność lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (grupa region europejski I: bałtycki)

Studia II stopnia, magisterskie - profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 11

Opis studiów

Wybierając ścieżkę ukierunkowaną na region bałtycki uczymy się dwóch języków: litewskiego – na poziomie średniozaawansowanym oraz łotewskiego – od początku. W ofercie studiów   znajdują się zatem dwa niezwykle ważne z punktu widzenia regionu bałtyckiego języki. Jeżeli chodzi natomiast o wykorzystanie tych dwóch języków w usługach dla biznesu, to stanowi ono doskonałą parę, są to bowiem jednocześnie dwa języki, którymi posługują się mieszkańcy krajów bałtyckich.

W programie studiów nauczanie języków stanowi aż 480 godzin, czyli znakomita większość, a na pozostałą część składają się zajęcia z przedmiotów językoznawczych oraz kulturoznawczych dotyczących, które uzupełniają umiejętności językowe o dodatkowe kompetencje

Atuty kierunku

Poza nauką języków regionu studia obejmują też naukę dodatkowego jednego języka europejskiego: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego.

Wybrane przedmioty

  • 180 godzin języka litewskiego;
  • 180 godzin języka łotewskiego;
  • 120 godzin innego języka europejskiego angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego;
  • komunikacja interkulturowa;
  • komunikacja niewerbalna;
  • przedmioty do wyboru;
  • praktyki zawodowe;

Praca po studiach

Możliwość pracy w zawodzie tłumacza lub w innych obszarach komunikacji międzykulturowej, np. w międzynarodowych korporacjach, działach obsługi klienta, gdzie ceniona jest znajomość kilku języków, w tym szczególnie języków małych. Studiując ten nowy kierunek i specjalność staniecie się jego pierwszymi absolwentami, co pomoże Wam szybko odnaleźć się na rynku pracy.