Filologie regionów, specjalność lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (grupa region europejski II: śródziemnomorski)

Studia II stopnia, magisterskie - profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 11

Opis studiów

Wybierając ścieżkę ukierunkowaną na region śródziemnomorski uczymy się min. dwóch języków śródziemnomorskich: nowogreckiego – na poziomie średniozaawansowanym oraz francuskiego – od początku. Poznanie tych dwóch języków zwiększa szanse i możliwości na współczesnym europejskim i międzynarodowym rynku pracy. Profil praktyczny studiów stwarza możliwość podjęcia udokumentowanych praktyk, związanych bezpośrednio z użyciem języków śródziemnomorskich i wiedzy o regionie w wielu branżach. Osoby, które znają język grecki na poziomie podstawowym oraz inne języki śródziemnomorskie na poziomi min. podstawowym są poszukiwane i cenione przez przyszłych pracodawców.

Atuty kierunku

Poza nauką języków regionu studia obejmują też naukę dodatkowego jednego języka europejskiego: angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego, z których ten ostatni może uzupełnić gamę poznawanych języków śródziemnomorskich.

W program studiów nauczanie języków stanowi aż 480 godzin, czyli znakomita większość, a na pozostałą część składają się zajęcia z przedmiotów językoznawczych oraz kulturoznawczych dotyczących, które uzupełniają umiejętności językowe o dodatkowe kompetencje oraz wiedzę.

Wybrane przedmioty na studiach

  • 180 godzin języka nowogreckiego;
  • 180 godzin języka francuskiego;
  • 120 godzin innego języka europejskiego angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego;
  • komunikacja interkulturowa;
  • komunikacja niewerbalna;
  • przedmioty do wyboru;
  • praktyki zawodowe;

Praca po studiach

Możliwość pracy w zawodzie tłumacza lub w innych obszarach komunikacji międzykulturowej, np. w międzynarodowych korporacjach, działach obsługi klienta, gdzie ceniona jest znajomość kilku języków, w tym szczególnie języków małych. Studiując ten nowy kierunek i specjalność staniecie się jego pierwszymi absolwentami, co pomoże Wam szybko odnaleźć się na rynku pracy.