Filologie regionów, specjalność lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (grupa region europejski III: węgierski)

Studia II stopnia, magisterskie - profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 11

Opis studiów

Studenci, którzy poznali język węgierski na studiach licencjackich (filologia węgierska) czy też posiadają tytuł licencjata z innej specjalności, ale dobrze znają język węgierski, mogą kontynuować i pogłębiać naukę języka węgierskiego na studiach drugiego stopnia (180 godzin).

Studenci uczą się również języka niemieckiego. Język niemiecki (180 godzin zajęć) jest językiem popularnym na Węgrzech ze względów historycznych i pragmatycznych.  Uczą się też trzeciego języka: języka angielskiego lub francuskiego. Znajomość trzeciego języka europejskiego, czy to w stopniu podstawowym czy zaawansowanym sprawi, że absolwent kierunku będzie mógł pracować jako ekspert m.in. w dużych firmach czy też instytucjach, których działalność przekracza granice państw czy nawet regionów.

Atuty kierunku

  • Komunikacja językowa

Studenci uczą się o komunikacji między społecznościami: zapoznają się z różnymi aspektami interkulturowej komunikacji w Europie, w tym z komunikacją za pomocą tzw. małych języków.

  • Praktyki zawodowe

Studia drugiego stopnia mają profil praktyczny, co oznacza, że przygotowują absolwentów kierunku do skutecznego wejścia na rynek pracy. W trakcie praktyk student pogłębia wiedzę z zakresu wybranej tematyki pracy dyplomowej, w czym pomaga współpraca z promotorem i pracodawcą.