Filozofia, specjalność komunikacja społeczna

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Opis studiów

Komunikacja międzyludzka jest podstawowym zjawiskiem społecznym określającym relacje między jednostkami, jak i całymi zbiorowościami ludzkimi. Nie można sobie wyobrazić społeczeństwa, kultury, polityki, nauki, religii czy zwykłych, codziennych interakcji międzyludzkich bez komunikacji. Natomiast we współczesnym świecie, w którym kluczową rolę odgrywa informacja, nauka o komunikacji należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów wiedzy. Studia w ramach specjalności Komunikacja społeczna umożliwiają połączenie filozofii ze zdobywaniem wiedzy na temat: języka, mediów, informacji, retoryki, znaków i symboli, dialogu, edycji i interpretacji tekstów, czyli wszystkiego tego, na co składa się problematyka komunikacyjna.

Atuty kierunku

Specjalność oferuje wiedzę z zakresu filozofii, ale połączoną z kompetencjami praktycznymi. W programie studiów znajdują się przedmioty nakierunkowane bezpośrednio na komunikację (m.in. socjologia komunikacji, psychologia komunikacji, medioznawstwo, retoryka z erystyką, teoria negocjacji, infobrokerstwo). Również przedmioty filozoficzne są zaprojektowane z myślą o specjalności (m.in. filozofia języka, antropologia komunikacji, hermeneutyka).

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Wstęp do filozofii,
  • Teoria i filozofia komunikacji,
  • Wprowadzenie do epistemologii,
  • Dialog kultur,
  • Antropologia komunikacji,
  • Filozofia społeczna,
  • Teoria negocjacji,
  • Filozofia kultury,
  • Komunikacja multimedialna,
  • Komunikacja międzykulturowa.

Praca po studiach

Wiedza teoretyczna w połączeniu z kompetencjami praktycznymi umożliwia wejście na rynek pracy w zakresie m.in. PR i marketingu, mediów, HR.