Fizyka

Studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Studia na kierunku fizyka przeznaczone są dla ludzi ciekawych, z pasją poznawania świata i procesów nim rządzących. Pozwalają poszerzyć horyzonty i zdobyć wiedzę potrzebną na rynku pracy. Akademicki kurs fizyki ogólnej rozszerzony jest o wiedzę z zakresu podstawowych technik informatycznych, nanotechnologii, fizyki fazy skondensowanej i informatyki kwantowej.

Bogate zaplecze laboratoryjne i otwarta na nowości, pomocna kadra naukowo-dydaktyczna pozwala studentom na spełnienie ich własnych zainteresowań i pasji np. poprzez wybór tematyki i realizację pracy licencjackiej. Studenci mają także dostęp do szerokiej oferty zajęć do wyboru.

Absolwent specjalności nauczycielskiej prowadzonej we współpracy z Wydziałem Chemii, będzie przygotowywany do nauczania fizyki i chemii w szkołach.

Atuty kierunku

 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • ścisły związek prowadzonej dydaktyki z nauką uprawianą na światowym poziomie,
 • doskonale wyposażone laboratoria oraz zajęcia prowadzone przy użyciu aktualnie wykorzystywanej aparatury badawczej,
 • możliwość włączenia się już od pierwszych lat w działalność naukową wydziału.

Specjalności w ramach kierunku

 • Fizyka,
 • Nauczanie fizyki i chemii.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Kurs fizyki ogólnej (6 modułów  - mechanika, elektryczność i magnetyzm, termodynamika, drgania i fale, optyka, mechanika kwantowa),
 • Narzędzia matematyczne,
 • Technologie informatyczne,
 • Fizyka ciała stałego,
 • Techniki spektroskopii (optycznych i magnetycznych),
 • Materia miękka,
 • Nanostruktury,
 • Szczególna teoria względności,
 • Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych,
 • Podstawy chemii.

Praca po studiach

Absolwent uzyskuje kompetencje umożliwiające: podjęcie studiów drugiego stopnia oraz znalezienie pracy w firmach zaawansowanych technologii. Uzyskuje też kompetencje przygotowujące do nauczania fizyki lub chemii w szkołach. Absolwenci fizyki znajdują także zatrudnienie w firmach (nie związanych bezpośrednio z fizyką) poszukujących pracowników otwartych, umiejących rozwiązywać rozmaite problemy, umiejących stosować nowoczesne technologie.

Fizyka

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Studia na kierunku Fizyka przeznaczone są dla ludzi ciekawych, z pasją poznawania świata i procesów nim rządzących. Pozwalają poszerzyć horyzonty i zdobyć wiedzę potrzebną na rynku pracy. Bogate zaplecze techniczne i otwarta na nowości, pomocna kadra naukowo-dydaktyczna pozwala studentom na realizację ich własnych zainteresowań i pasji np. poprzez udział w pracach zespołów naukowych.

Studia oferują zajęcia ściśle związane z fizyką (np. fizyka ciała stałego), jak również z pogranicza fizyki i chemii (fotowoltaika), fizyki i biologii (bionanostruktury) czy fizyki i inżynierii nanomateriałowej (materiały jedno- i dwuwymiarowe). Ambitnym proponujemy studia na innowacyjnej specjalności Physics of Advanced Materials for Energy Processing prowadzone w języku angielskim.

Atuty kierunku

Wysoka jakość kształcenia potwierdzona wyróżniającą oceną PKA. Ścisły związek dydaktyki z nauką uprawianą na światowym poziomie. Doskonale wyposażone laboratoria oraz zajęcia prowadzone przy użyciu aktualnie wykorzystywanej aparatury badawczej. Możliwość włączenia się już od pierwszych lat w działalność naukową Wydziału. Możliwość uzyskania kompetencji do podjęcia pracy w jednostkach naukowych, bądź laboratoriach przemysłowych na całym świecie oraz kompetencji umożliwiających nauczanie.

Specjalności w ramach kierunku

 • Fizyka,
 • Physics of Advanced Materials for Energy Processing.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Metody badania nanostruktur,
 • Ultrazimne  gazy - eksperyment i  teoria,
 • Quantum  Information,
 • Instrumenty  do  badania  materii  miękkiej,
 • Magnetism,  magnetic  materials  and  magnetization  dynamics,
 • Elektronika spinowa,
 • Fotowoltaika,
 • Modeling of self-organization in molecular systems,
 • Bionanostructures,
 • Introduction to neutron scattering.

Praca po studiach

Kompetencje uzyskane podczas studiów pozwalają podjąć pracy w jednostkach naukowych, bądź laboratoriach przemysłowych zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Wśród absolwentów fizyki na UAM są tacy, którzy założyli własne firmy oferujące innowacyjne urządzenia lub rozwiązania techniczne. Absolwenci mogą uzyskać uprawnienia do nauczania fizyki i chemii w szkole. Absolwenci znajdują także zatrudnienie w firmach (nie związanych bezpośrednio z fizyką) poszukujących pracowników otwartych, umiejących rozwiązywać problemy.