Fizyka, specjalność nauczanie fizyki i chemii

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc:20

Opis studiów

Studia na kierunku fizyka przeznaczone są dla ludzi ciekawych, z pasją poznawania świata i procesów nim rządzących. Pozwalają poszerzyć horyzonty i zdobyć wiedzę potrzebną na rynku pracy. Akademicki kurs fizyki ogólnej rozszerzony jest o wiedzę z zakresu podstawowych technik informatycznych, nanotechnologii, fizyki fazy skondensowanej i informatyki kwantowej.

Bogate zaplecze laboratoryjne i otwarta na nowości, pomocna kadra naukowo-dydaktyczna pozwala studentom na spełnienie ich własnych zainteresowań i pasji np. poprzez wybór tematyki i realizację pracy licencjackiej. Studenci mają także dostęp do szerokiej oferty zajęć do wyboru.

Absolwent specjalności nauczycielskiej prowadzonej we współpracy z Wydziałem Chemii, będzie przygotowywany do nauczania fizyki i chemii w szkołach.

Atuty kierunku

 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • ścisły związek prowadzonej dydaktyki z nauką uprawianą na światowym poziomie,
 • doskonale wyposażone laboratoria oraz zajęcia prowadzone przy użyciu aktualnie wykorzystywanej aparatury badawczej,
 • możliwość włączenia się już od pierwszych lat w działalność naukową wydziału.

Specjalności w ramach kierunku

 • Fizyka,
 • Nauczanie fizyki i chemii.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Kurs fizyki ogólnej (6 modułów  - mechanika, elektryczność i magnetyzm, termodynamika, drgania i fale, optyka, mechanika kwantowa),
 • Narzędzia matematyczne,
 • Technologie informatyczne,
 • Fizyka ciała stałego,
 • Techniki spektroskopii (optycznych i magnetycznych),
 • Materia miękka,
 • Nanostruktury,
 • Szczególna teoria względności,
 • Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych,
 • Podstawy chemii.

Praca po studiach

Absolwent uzyskuje kompetencje umożliwiające: podjęcie studiów drugiego stopnia oraz znalezienie pracy w firmach zaawansowanych technologii. Uzyskuje też kompetencje przygotowujące do nauczania fizyki lub chemii w szkołach. Absolwenci fizyki znajdują także zatrudnienie w firmach (nie związanych bezpośrednio z fizyką) poszukujących pracowników otwartych, umiejących rozwiązywać rozmaite problemy, umiejących stosować nowoczesne technologie.