Fizyka, specjalność nauczanie fizyki i chemii

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc:20

Opis studiów

Studia na kierunku fizyka przeznaczone są dla ludzi ciekawych, z pasją poznawania świata i procesów nim rządzących. Pozwalają poszerzyć horyzonty i zdobyć wiedzę potrzebną na rynku pracy. Akademicki kurs fizyki ogólnej rozszerzony jest o wiedzę z zakresu podstawowych technik informatycznych, nanotechnologii, fizyki fazy skondensowanej i informatyki kwantowej.

Bogate zaplecze laboratoryjne i otwarta na nowości, pomocna kadra naukowo-dydaktyczna pozwala studentom na spełnienie ich własnych zainteresowań i pasji np. poprzez wybór tematyki i realizację pracy licencjackiej. Studenci mają także dostęp do szerokiej oferty zajęć do wyboru.

Absolwent specjalności nauczycielskiej prowadzonej we współpracy z Wydziałem Chemii, będzie przygotowywany do nauczania fizyki i chemii w szkołach.

Atuty kierunku

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwent uzyskuje kompetencje umożliwiające: podjęcie studiów drugiego stopnia oraz znalezienie pracy w firmach zaawansowanych technologii. Uzyskuje też kompetencje przygotowujące do nauczania fizyki lub chemii w szkołach. Absolwenci fizyki znajdują także zatrudnienie w firmach (nie związanych bezpośrednio z fizyką) poszukujących pracowników otwartych, umiejących rozwiązywać rozmaite problemy, umiejących stosować nowoczesne technologie.