Fizyka, specjalność Physics of Advanced Materials for Energy Processing - studia w języku angielskim

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 15

Opis studiów

Studia na kierunku Fizyka przeznaczone są dla ludzi ciekawych, z pasją poznawania świata i procesów nim rządzących. Pozwalają poszerzyć horyzonty i zdobyć wiedzę potrzebną na rynku pracy. Bogate zaplecze techniczne i otwarta na nowości, pomocna kadra naukowo-dydaktyczna pozwala studentom na realizację ich własnych zainteresowań i pasji np. poprzez udział w pracach zespołów naukowych.

Studia oferują zajęcia ściśle związane z fizyką (np. fizyka ciała stałego), jak również z pogranicza fizyki i chemii (fotowoltaika), fizyki i biologii (bionanostruktury) czy fizyki i inżynierii nanomateriałowej (materiały jedno- i dwuwymiarowe). Ambitnym proponujemy studia na innowacyjnej specjalności Physics of Advanced Materials for Energy Processing prowadzone w języku angielskim.

Atuty kierunku

Wysoka jakość kształcenia potwierdzona wyróżniającą oceną PKA. Ścisły związek dydaktyki z nauką uprawianą na światowym poziomie. Doskonale wyposażone laboratoria oraz zajęcia prowadzone przy użyciu aktualnie wykorzystywanej aparatury badawczej. Możliwość włączenia się już od pierwszych lat w działalność naukową Wydziału. Możliwość uzyskania kompetencji do podjęcia pracy w jednostkach naukowych, bądź laboratoriach przemysłowych na całym świecie oraz kompetencji umożliwiających nauczanie.

Specjalności w ramach kierunku

 • Fizyka,
 • Physics of Advanced Materials for Energy Processing.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Metody badania nanostruktur,
 • Ultrazimne  gazy - eksperyment i  teoria,
 • Quantum  Information,
 • Instrumenty  do  badania  materii  miękkiej,
 • Magnetism,  magnetic  materials  and  magnetization  dynamics,
 • Elektronika spinowa,
 • Fotowoltaika,
 • Modeling of self-organization in molecular systems,
 • Bionanostructures,
 • Introduction to neutron scattering.

Praca po studiach

Kompetencje uzyskane podczas studiów pozwalają podjąć pracy w jednostkach naukowych, bądź laboratoriach przemysłowych zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Wśród absolwentów fizyki na UAM są tacy, którzy założyli własne firmy oferujące innowacyjne urządzenia lub rozwiązania techniczne. Absolwenci mogą uzyskać uprawnienia do nauczania fizyki i chemii w szkole. Absolwenci znajdują także zatrudnienie w firmach (nie związanych bezpośrednio z fizyką) poszukujących pracowników otwartych, umiejących rozwiązywać problemy.

Studia wyróżnione certyfikatem Studia z Przyszłością 2019

Studia z Przyszłością 2019