Fizyka medyczna

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Fizyka medyczna to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę i medycynę, wykorzystujący metody fizyczne w diagnostyce i terapii medycznej. Zakres wiedzy w ramach tego kierunku obejmuje szeroki wachlarz zagadnień fizyki poczynając od mechaniki, poprzez fizykę jądrową i techniki radiacyjne, a kończąc na najnowszych metodach diagnostyki obrazowej (tomografia komputerowa, pozytronowa tomografia emisyjna czy obrazowanie magnetycznym rezonansem jądrowym). W trakcie studiów student ma możliwość doprecyzowania swoich zainteresowań poprzez wybór przedmiotów z zakresu zaawansowanych metod fizyki medycznej lub nanomedycyny. Zajęcia kliniczne odbywają się w wyspecjalizowanych jednostkach medycznych (np. Wielkopolskie Centrum Onkologii, Affidea, Szpital Wojewódzki w Poznaniu).

Atuty kierunku

Postęp technik diagnostycznych i terapeutycznych opiera się na najnowszych osiągnięciach fizyki, dlatego ważnym członkiem zespołu medycznego jest fizyk medyczny. Zadaniem jego jest nie tylko udział w planowaniu terapii, ale także obsługa urządzeń diagnostycznych i przygotowanie ich do badań. Fizyk medyczny posiada umiejętności pozwalające na współpracę z personelem medycznym w zakresie procesu diagnostycznego, terapeutycznego oraz prowadzenia badań naukowych.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwent kierunku fizyka medyczna Wydziału Fizyki UAM ma możliwość podjęcia pracy w pracowniach diagnostycznych oraz u producentów i dystrybutorów wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego.

Studia wyróżnione certyfikatem Studia z Przyszłością 2019

Studia z Przyszłością 2019

Fizyka medyczna

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Fizyka medyczna to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę i medycynę, wykorzystujący metody fizyczne w diagnostyce i terapii medycznej. Postęp technik diagnostycznych i terapeutycznych opiera się na najnowszych osiągnięciach fizyki, dlatego ważnym członkiem zespołu medycznego jest fizyk medyczny. Zadaniem jego jest udział w planowaniu terapii, obsługa urządzeń i przygotowanie ich do badań diagnostycznych. Fizyk medyczny posiada umiejętności pozwalające na współpracę z personelem medycznym w zakresie procesu diagnostycznego, jak i terapeutycznego (np. planowanie leczenia metodami radioterapii lub brachyterapii pacjentów z chorobami nowotworowymi) oraz prowadzenia badań naukowych.

Atuty kierunku

Kierunek odpowiada na potrzeby pracodawców poszukujących specjalistów  poruszających się w obszarze fizyki i medycyny, którzy posiadają wiedzę z zakresu obu tych dziedzin. W trakcie studiów student ma możliwość doprecyzowania zainteresowań poprzez wybór przedmiotów z zakresu zaawansowanych metod fizyki medycznej lub nanomedycyny. Atutem kierunku są także zajęcia kliniczne, które odbywają się w wyspecjalizowanych jednostkach medycznych.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Metody obrazowania w medycynie,
  • Komputerowe metody wspomagania diagnostyki medycznej,
  • Pracownia fizyki medycznej,
  • Nanostruktury w medycynie,
  • Patofizjologia człowieka,
  • Terapia radiacyjna,
  • Ochrona radiologiczna,
  • Telemedycyna,
  • Diagnostyka i terapia kliniczna,
  • Neurofizjologiczne metody badań mózgu.

Praca po studiach

Absolwent kierunku fizyka medyczna Wydziału Fizyki UAM ma możliwość podjęcia pracy w pracowniach diagnostycznych oraz u producentów i dystrybutorów wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego. Po ukończeniu studiów fizyka medyczna, II-giego stopnia uzyskuje możliwość rozpoczęcia specjalizacji zawodowej w renomowanych jednostkach medycznych lub kontynuacji nauki na studiach doktoranckich.

Studia wyróżnione certyfikatem Studia z Przyszłością 2019

Studia z Przyszłością 2019