Fizyka medyczna

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Fizyka medyczna to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę i medycynę, wykorzystujący metody fizyczne w diagnostyce i terapii medycznej. Zakres wiedzy w ramach tego kierunku obejmuje szeroki wachlarz zagadnień fizyki poczynając od mechaniki, poprzez fizykę jądrową i techniki radiacyjne, a kończąc na najnowszych metodach diagnostyki obrazowej (tomografia komputerowa, pozytronowa tomografia emisyjna czy obrazowanie magnetycznym rezonansem jądrowym). W trakcie studiów student ma możliwość doprecyzowania swoich zainteresowań poprzez wybór przedmiotów z zakresu zaawansowanych metod fizyki medycznej lub nanomedycyny. Zajęcia kliniczne odbywają się w wyspecjalizowanych jednostkach medycznych (np. Wielkopolskie Centrum Onkologii, Affidea, Szpital Wojewódzki w Poznaniu).

Atuty kierunku

Postęp technik diagnostycznych i terapeutycznych opiera się na najnowszych osiągnięciach fizyki, dlatego ważnym członkiem zespołu medycznego jest fizyk medyczny. Zadaniem jego jest nie tylko udział w planowaniu terapii, ale także obsługa urządzeń diagnostycznych i przygotowanie ich do badań. Fizyk medyczny posiada umiejętności pozwalające na współpracę z personelem medycznym w zakresie procesu diagnostycznego, terapeutycznego oraz prowadzenia badań naukowych.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Wstęp do fizyki medycznej,
 • Dozymetria,
 • Fizjologia z elementami histologii,
 • Fizyka,
 • Metody fizyki w diagnostyce i terapii medycznej (I i II),
 • Elektronika,
 • Biochemia,
 • Fizyka procesów biologicznych,
 • Anatomia w obrazowaniu medycznym,
 • Diagnostyka i terapia kliniczna.

Praca po studiach

Absolwent kierunku fizyka medyczna Wydziału Fizyki UAM ma możliwość podjęcia pracy w pracowniach diagnostycznych oraz u producentów i dystrybutorów wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego.

Studia wyróżnione certyfikatem Studia z Przyszłością 2019

Studia z Przyszłością 2019

Fizyka medyczna

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Fizyka medyczna to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę i medycynę, wykorzystujący metody fizyczne w diagnostyce i terapii medycznej. Postęp technik diagnostycznych i terapeutycznych opiera się na najnowszych osiągnięciach fizyki, dlatego ważnym członkiem zespołu medycznego jest fizyk medyczny. Zadaniem jego jest udział w planowaniu terapii, obsługa urządzeń i przygotowanie ich do badań diagnostycznych. Fizyk medyczny posiada umiejętności pozwalające na współpracę z personelem medycznym w zakresie procesu diagnostycznego, jak i terapeutycznego (np. planowanie leczenia metodami radioterapii lub brachyterapii pacjentów z chorobami nowotworowymi) oraz prowadzenia badań naukowych.

Atuty kierunku

Kierunek odpowiada na potrzeby pracodawców poszukujących specjalistów  poruszających się w obszarze fizyki i medycyny, którzy posiadają wiedzę z zakresu obu tych dziedzin. W trakcie studiów student ma możliwość doprecyzowania zainteresowań poprzez wybór przedmiotów z zakresu zaawansowanych metod fizyki medycznej lub nanomedycyny. Atutem kierunku są także zajęcia kliniczne, które odbywają się w wyspecjalizowanych jednostkach medycznych.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Metody obrazowania w medycynie,
 • Komputerowe metody wspomagania diagnostyki medycznej,
 • Pracownia fizyki medycznej,
 • Nanostruktury w medycynie,
 • Patofizjologia człowieka,
 • Terapia radiacyjna,
 • Ochrona radiologiczna,
 • Telemedycyna,
 • Diagnostyka i terapia kliniczna,
 • Neurofizjologiczne metody badań mózgu.

Praca po studiach

Absolwent kierunku fizyka medyczna Wydziału Fizyki UAM ma możliwość podjęcia pracy w pracowniach diagnostycznych oraz u producentów i dystrybutorów wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego. Po ukończeniu studiów fizyka medyczna, II-giego stopnia uzyskuje możliwość rozpoczęcia specjalizacji zawodowej w renomowanych jednostkach medycznych lub kontynuacji nauki na studiach doktoranckich.

Studia wyróżnione certyfikatem Studia z Przyszłością 2019

Studia z Przyszłością 2019